Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/06-10   -   Pressemeddelelse

Spar dyre skattekroner og effektiver indsatsen til de social belastede børnefamilier

Center for familie- og psykoterapi har gennem mange år udviklet et omfattende gruppeterapi- og gruppeundervisningsprogram som sigter mod at udvikle og implementere nødvendige færdigheder og kompetencer hos den truede familie.

Vores koncept har vi gennem de sidste 5 år implementeret og afprøvet i Skanderborg Kommune. Dette fortsætter nu som selvstændig behandlingstilbud i Familiecenter i Skanderborg Kommune under "Intensiv dagbehandling".

Målet er at sikre børns udvikling og forbygge anbringelser ved at forældrene arbejder med deres vanskeligheder og skaber varige forandringer i deres liv og familiens samliv.

Målgruppe er de familier, som har brug for intensiv familiebehandling og terapi og hvor der før har været nødvendigt at sætte dyre foranstaltninger i gang så som døgnbehandling på familiecentre eller anbringelser af børn i familiepleje, institutioner og lignende.

Med udgangspunkt i familiens behov for at være vedfungerende og forblive intakt og for Kommunens behov for reducering af udgifterne i forhold til anbringelser og familiebehandling tilbyder vi at undervise i og implementer familiebehandling i kommuner, så det er muligt at behandlingsudgiften pr. familie bliver reduceret mellem kr. 30.000,00 - 100.000 pr. måned, uden at behandlingsomfanget og kvaliteten bliver reduceret.

Vi tilbyder derfor et fuldstændigt undervisning og uddannelsesprogram som dagbehandling, som sigter hen i mod tilegnelse af de færdigheder og kompetencer som er en forudsætning for at leve et tilfredsstillende liv for den voksne, samt sikre børnenes udvikling og integritet.

Günther Hauptvogel, familie og psykoterapeut MPF
http//:www.hauptvogel.dk

Relevant information

http://www.familieogpsykoterapi.dk


Pressekontakt


Firma

Center for familie og psykoterapi
Løjt Skolegade 24
6200 Aabenraa, Danmark

  74618760
  30665017

http://familieogpsykoterapi.dk

Modtag nyheder fra Center for familie og psykoterapi på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire