Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/04-13   -   Pressemeddelelse

Familieiværksætterne, kørekort til forældreskab

Stor tak til medierne, en masse kommuner, forskere samt organisationer for den store interesse som "Familieiværksætterne" har været genstand for. Det kommer nok bag på nogle, at ideen bag modellen i Danmark er skabt i den frivillige verden.

Problemer er til for at forebygge dem
Familieiværksætterne udspringer fra et ønske om at forebygge gennem indsigt i forældreskabets faldgrupper, fremfor at bruge vores fælles skattekroner i mia. klassen, på mere eller mindre vellykkede menneskelige reparationer, når familielivet og parforholdet går galt.

Ideen er enkel
Alle har vel de bedste intentioner for deres parforhold og første barn. Og de skal have den bedste viden og hjælp, fuldstændig uafhængig af deres personlige baggrund i bred forstand, ligesom folkeskolen og sundhedsvæsnet er til for alle.
Førstegangsfødende par - og enlige naturligvis, skal således på frivillig basis, have tilbud om at kunne tilegne sig den bedste viden, som basis for et sundt familieliv ved at både region, kommunen, det private erhvervsliv og den frivillige verden, stiller relevant viden til rådighed for alle, så de har lige muligheder for at lykkes på deres egen måde. Alternativt får de kommunens traditionelle tilbud - men uden mødregrupperne.

Der skal stort set kørekort til alt
Men det skal der heldigvis fortsat ikke, for at leve i et parforhold og tage ansvar for et barn. Børn er ikke samfundets skyld - det er vores eget ansvar. Men da de traditionelle familiemønstre, og forældreskabets værdier, så småt er ved at smuldre, og dermed meget af ansvarligheden, hjælpen og omsorgen, skaber det store menneskelige og økonomiske problemer for vores velfærdssamfund, hvor det går galt.

Vel vidende, at man kan se, at det vil gå galt for nogle nye par, har "systemet" hidtil valgt, at afvente til skaden er synlig, for så at sætte ind med al mulig "reparation". Det svarer næsten til, at man kan købe en bil og begynde at køre med det samme. Og de der så kommer ud for en ulykke, dem marginaliserer man, og tilbyder dem et skattefinansieret kørekort.
Tiden er derfor moden til at udnytte 10-15 års erfaringer fra hundredevis af nordiske kommuner, og vende bøtten fra dyr "reparation" til forebyggende oplysning.

Det kræver en tværsektoriel kommunal indsats samt tæt samarbejde med region (jordemødrene), private (bank, advokat, udstyr m.fl.) og frivillige (social ansvarlighed), for at kunne give især de førstegangsfødende den bedst mulige viden, som gør dem i stand til at klare sig - og gøre det naturligt at spørge efter, eller tilbyde hjælp fra baglandet og netværket, hvis særlige behov opstår - som i skolen eller på hospitalet.

Helt konkret
Både den praktiserende læge og jordemor kan henvise til deltagelse i forløbet, som flere fædre har døbt til et iværksætterkursus, da det er andet og meget mere end traditionel fødselsforberedelse. Kurset starter ca. 3 måneder før fødslen.
Når op til 10 kvinder skal føde på samme tidspunkt sætter kommunen, under vejledning af en gennemgående sundhedsplejerske, et nyt hold i gang.

Og gennem 14-18 moduler, til barnet er ca. 1½ år, får de nye par tilført den bedste faglige viden fra offentlige, private og frivillige fagfolk om forældreskabet.

Hvorfor skabe problemer gennem nedskæringer, når man kan spare mia. gennem samarbejde og omlægning af indsatsen?
I 2011 fik Center for Socialt Ansvar (CFSA) midler for TrygFonden og Holstebro Kommune, som tilbød sig som pilotkommune, midler fra Det Obelske Familiefond, således at man kunne tilbyde den model, som var bedst for de vordende forældre. Hvilket naturligvis betød nogle tværsektorielle omlægninger, nye samarbejds- relationer, ny logistik og ny pædagogik, som alt sammen er blevet beskrevet, så andre kommuner kan drage nytte af erfaringerne.

Alle er tilfredse
De nye forældre er trygge og glade. Arbejdsglæden, fagligheden og samarbejdet har fået et løft, og kommunen kan se frem til mere selvstændige borgere, bedre integration, mere social ansvarlighed og i sidste ende - til glæde for os skatteborgere, store besparelser på kommunebudgettet, da selve modellen stort set er omkostningsneutral, når den først er indarbejdet.
CFSA er ét af svarende på "det sociale enzym"

Center for Socialt Ansvar er ikke, som flere fejlagtigt har troet, et offentligt organ, men en paraply for et antal selvstændige, forebyggende, frivillige sociale organisationer, som alle har det mål, at skabe mere velfærd for færre midler.

Bladt de bedst kendte er Natteravnene, Bydelsmødrene, Erhvervsguiderne, High:five og GirlTalk, men CFSA er også arnested for nye frivillige, non-profit aktiviteter, som alle har det karakteristika, at de inviterer til samarbejde mellem den frivillige verden, den private sektor og tværsektorielt samarbejde i den offentlige sektor - eller som Jesper Nygaard, som også er medlem af CFSAs bestyrelse kalder det: "Det sociale enzym".

Relevant information

http://www.cfsa.eu


Pressekontakt


Firma

Fonden for Socialt Ansvar
Bygmestervej 10. 1. sal
København NV, Danmark

  70121299

www.socialtansvar.dk

Modtag nyheder fra Fonden for Socialt Ansvar på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire