Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/08-16   -   Pressemeddelelse

Fremgang for det kommunale byggeri: Flere år med underinvesteringer er måske ved at være forbi

De danske kommuner har frem til udgangen af 2019 planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 68 mia. kr. fordelt på 4.719 projekter. Efter flere år med underinvesteringer og manglende vedligehold i kommunerne ser det nu ud til at gå den anden vej. Men der er store forskelle på investeringerne i de enkelte kommuner.

Byggefakta A/S har netop udgivet rapporten "Kommunernes investeringer 2016-2019", som er udarbejdet i tæt samarbejde med kommuners forvaltninger og økonomiafdelinger. Rapporten giver overblik over samtlige 98 kommuners bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år.

Fremgang for de kommunale projekter
De danske kommuner har frem til udgangen af 2019 planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 68 mia. kr. fordelt på 4.719 projekter. Det svarer til en fremgang på 10 %, eller ca. 6 mia. kr. sammenlignet med sidste år, hvor kommunernes samlede investeringer beløb sig til 61,7 mia. kr. Der bygges i gennemsnit for 11.889 kr. per indbygger i Danmark. Det er en fremgang på 979 kr. per indbygger siden sidste år.

"Vores nye rapport viser, at kommunerne har skruet op for investeringerne. Det er positivt. Der er kommet flere projekter til. Størrelsen af de enkelte projekter er stort set uændret. Det er antallet af byggeprojekter, der er vokset siden sidste år", fortæller adm. dir. Jens Slott Johansen, og tilføjer:

"Kommunernes bygge- og anlægsbudgetter har generelt ligget på et lavt niveau de seneste år, hvilket sandsynligvis har betydet, at der har været et efterslæb på vedligehold rundt om i kommunerne. Derfor er det positivt, at vi nu ser, at investeringerne øges. Fremgangen fordeler sig da også nogenlunde jævnt på alle typer af byggerier, når vi kigger på tallene overordnet. Det viser jo, at det er på alle fronter, at kommunerne har haft brug for at øge investeringerne".

Kommunerne i hovedstaden rykker
Det er især kommunerne i Region Hovedstaden, der har øget investeringerne de kommende år. Kommunerne har tilsammen øget deres investeringer med 5,5 mia. kr. siden sidste år. Kommunerne i Region Midtjylland er samlet set gået lidt tilbage, men regionens kommuner holder fortsat et højt samlet niveau.

Når man ser på kommunekortet i Danmark, er der en klar tendens til at kommunerne investerer væsentligt mere i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, mens langt de fleste kommuner i Syddanmark, Sjælland, samt Nordjylland ligger under landsgennemsnittet.

Fortsat enorme forskelle på de enkelte kommuner
Der er fortsat enorme forskelle på de enkelte kommuners bygge- og anlægsbudgetter. Dette bliver tydeligt, når man ser på nøgletallet "Byggeaktivitet per indbygger". Høje-Taastrup kommune, som bygger mest, bygger for 21.163 kr. per indbygger, hvilket er 8 gange mere end i Brønderslev, hvor der bygges for 2.497 kr. per indbygger.

"Rapporten viser en tydelig skævvridning af investeringer, når vi sammenligner de enkelte kommuner. Der er klart nogle kommuner, der halter bagefter, når vi ser på investeringerne per indbygger. Størrelsen af investeringerne betyder jo noget for vedligeholdelsen og udbygningen af kommunale aktiver i forhold til det antal indbyggere, der bor i kommunen og benytter disse", afslutter Jens Slott Johansen.

Detaljeret indblik i den enkelte kommune
Rapporten indeholder nøgletal for alle 98 kommune med antal projekter, totale anlægssummer, byggeaktivitet per indbygger samt byggerier fordelt på hovedgrupper. Ligeledes listes de største aktuelle bygge- og anlægsprojekter for hver kommune.

Rapporten "Kommunernes investeringer 2016-2019" er til fri download via www.byggefakta.dk/kommunernes-investeringer

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Billeder


Pressekontakt


Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire