Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/02-17   -   Pressemeddelelse

Så meget vækstede det professionelle projektmarked i 2016

2016 blev endnu et år med fremgang for det professionelle byggeri i Danmark. Der blev igangsat byggeprojekter for 72,7 mia. kr. i 2016, hvilket er en fremgang på mere end 5 mia. kr. i forhold til niveauet i 2015. Det viser den seneste opgørelse fra Byggefakta A/S.

Det professionelle projektmarked har vist en opadgående tendens siden 2012, og især i 2014 tog byggeriet et ordentligt hop, og der blev igangsat projekter for hele 11 mia. kr. mere end i 2013. I 2015 holdt niveauet med en mindre tilbagegang på 3 %. Det ændrede sig så igen i 2016, som blev endnu et år med fremgang på det professionelle projektmarked. Der blev igangsat byggeprojekter med en samlet værdi på 72,7 mia. kr. i 2016, hvilket er en fremgang på mere end 5 mia. kr. i forhold til niveauet i 2015.

Byggeriet i Region Hovedstaden sætter ny rekord
Fremgangen ses især i Region Hovedstaden, hvor der blev igangsat projekter for hele 32,2 mia. kr. i 2016. Det svarer til projekter for 7,2 mia. kr. mere end i 2015. Byggeriet i Region Hovedstaden udgjorde dermed hele 44 % af det professionelle marked i 2016, hvilket er et rekord højt niveau. 2016 bød også på fremgang, dog noget mindre, for byggeriet for Region Sjælland. Byggeriet i Region Syddanmark holdt niveauet i 2016, mens der har været tilbagegang i både Region Midtjylland og Nordjylland.

Væksten for boligbyggeriet fortsætter
Væksten på det professionelle projektmarked i 2016 er næsten udelukkende båret af hovedgruppen "Boliger". Boligbyggeriet er eksploderet de seneste år. For tredje år i træk ser vi en markant fremgang for boligprojekterne. I 2016 blev der igangsat boligprojekter for knap 25,7 mia. kr. i Danmark, hvilket svarer til boliger for 4,4 mia. kr. mere end i 2015. Dermed udgjorde boligprojekterne hele 35 % af projektbyggeriet i 2016. Boligbyggeriet ligger dermed på et ekstremt højt niveau sammenlignet med tidligere år, både når man ser på værdien af igangsatte projekter, og når man ser på andelen af det samlede byggeri.

"Fremgangen for boligbyggeriet i 2016 har alene vist sig inden for nybyg af boliger, mens renoverings- og kombinationsprojekterne holdt samme niveau som i 2015. Derudover er boligbyggerierne også i høj grad centreret omkring de store byer og i særdeleshed omkring København. Mere end halvdelen af alle boligbyggerierne blev igangsat i Region Hovedstaden i 2016. Boligpriserne har været opadgående de seneste år, hvilket har gjort og fortsat gør boliger til en attraktiv investering for developere, investorer, fonde og pensionskasser. Derfor forventer vi faktisk også, at denne udvikling vil fortsætte i 2017", fortæller Jens Slott Johansen, adm. direktør i Byggefakta A/S.

Flere varmeværker men færre hospitaler
En anden hovedgruppe, der også udviklede sig særdeles positivt i 2016, er "Energi & renovation". Hovedgruppen er gået frem med hele 5,9 mia. kr. ift. 2015. Fremgangen for denne hovedgruppe kan især tilskrives det store projekt omkring Amagerværket. Anderledes ser det ud for hovedgruppen "Sundheds- & socialvæsnet", som er gået tilbage med hele 6,2 mia. kr. i forhold til niveauet i 2015. I 2015 blev der igangsat flere af de helt store "supersygehuse", i 2016 er der kun et hospitalsprojekt med budget over 500 mio. kr.

De private bygherrer driver fortsat væksten
Væksten i 2016 er især drevet af de private bygherrer. De private bygherrer igangsatte projekter for næsten 42 mia. kr. i 2016, en fremgang på 6,4 mia. kr. sammenlignet med 2015. Dermed udgjorde projekter med private bygherrer hele 58 % af det samlede projektmarked i 2016.
Bygherretypen Offentlig - kommune har også udviklet sig positivt i 2016 og blev dermed den 2. største bygherretype i 2016. Bygherretypen Boligselskab - almen er gået en smule tilbage, men holder fortsat et relativt stabilt niveau sammenlignet med tidligere år. Anderledes ser det ud for Bygherretypen Offentlig - region, hvor aktiviteten stort set er halveret i 2016. Bygherretypen Offentlig - stat går en smule tilbage i forhold til 2015, og aktiviteten ligger dermed fortsat markant under niveauet i 2014.

"Det er nu 5. år i træk, hvor vi ser fremgang for de private bygherrer. Det betyder, at den fremgang, vi har set for projektmarkedet, primært har være skabt af privat finansierede projekter. Det hænger selvfølgelig også tæt sammen med den fremgang, vi har set for boligprojekterne, da boligerne er et attraktivt investeringsobjekt netop nu", afslutter Jens Slott Johansen.

Trends for byggebranchen 2012-2016, med statistik for det professionelle byggeri de seneste 5 år, kan downloades gratis via: www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

(Faktaboks)

Om rapporten
Rapporten "Trends for byggebranchen" er en gratis rapport, som udgives hvert kvartal af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private byggeprojekter. Rapporten dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark og indeholder en opgørelse over igangsatte projekter samt prognoser for resten af året. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.Relevant information

Hent hele rapporten Trends for byggebranchen 2012-2016
http://www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen


Billeder


Pressekontakt


Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire