Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/08-17   -   Pressemeddelelse

Ny byggeprognose efter 2. kvartal: 10 % vækst i 2017

Trends for byggebranchen Q2 2017: Væksten på projektmarkedet fortsætter. Boligbyggeriet sætter rekord igen. Developerne har travlt med at komme i gang med projekterne. Lang levering på betonelementer, længere sagsbehandling hos kommuner samt stigende priser begynder dog at påvirke markedet.

Prognosen for det professionelle byggeri er opjusteret igen efter andet kvartal. Det samlede aktivitetsniveau forventes i følge den nye prognose at ligge 10 % over niveauet i 2016, det viser den helt nye rapport "Trends for byggebranchen Q2 2017".

De positive takter i årets første kvartal, har vist sig at fortsætte i andet kvartal. Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der igangsættes projekter for 79,8 mia. kr. i Danmark i 2017, hvilket er en fremgang på 7,1 mia. kr. i forhold til 2016.

"Byggeriet holder et historisk højt niveau og buldrer fortsat derudad. Opjusteringen af prognosen for 2017 skyldes, at boligprojekterne sættes i gang med højere hastighed. Det er en tendens, der begyndte at vise sig især i sidste del af 2016, som kun er blevet forstærket i første halvdel af 2017. I de første 7 måneder i 2017 er der i gennemsnit igangsat projekter for 1. mia. kr. mere hver måned sammenlignet med 2016", fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

Boligbyggeriet sætter rekord igen
Boligbyggeriet fortsætter med at sætte rekord, og prognosen er igen opjusteret efter andet kvartal 2017. Ifølge den nye prognose forventes det, at der igangsættes boligprojekter for 34,5 mia. kr. i Danmark i 2017. Det er næsten 9 milliarder mere end i 2016 og hele 22 milliarder mere end i 2013. Boligprojekterne forventes nu at udgøre hele 43 % af det samlede projektbygger i 2017.

"Generelt har developerne haft travlt med at komme i gang med projekterne. Finansieringen lader til at sidde løsere hos investorerne. Tidligere var der almindeligvis et krav fra investorerne om, at en andel af boligerne i et projekt skulle være solgt, før byggeriet kunne gå i gang. Noget usædvanligt ser vi nu, at de nogle steder er gået i gang med at bygge, før boligerne er sat til salg", fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

De private bygherrer øger tempoet
Det er især de private bygherrer, der har sat tempoet op i 2. kvartal. Dette hænger selvfølgelig tæt sammen med udviklingen for boligbyggeriet. Prognosen for de private bygherrer er opjusteret markant, efter 2. kvartal er realiseret. De private bygherrer forventes nu at igangsætte projekter for 45,6 mia. kr., hvilket er en fremgang på 9 % i forhold til 2016.

Kapacitetsudfordringer begynder at vise sig
"Den nye prognose er jo godt nyt, hvis byggebranchen kan følge med, og der ikke opstår kapacitetsudfordringer på markedet. Generelt har udviklerne ikke kunne komme hurtigt nok i gang med boligbyggerierne. Det, der primært holder dem tilbage, er den kommunale sagsbehandling (lokalplaner og byggetilladelser) samt lang leveringstid på betonelementer, som har bevirket, at nogle projekter er udskudt fra 2017 til begyndelsen af 2018", fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S, og tilføjer:

"På det seneste er vi desuden begyndt at få lidt meldinger om udfordringer med høje priser fra entreprenørerne, men det er altså ikke noget, der for alvor har forsinket de private boligprojekter endnu. Men det kan meget vel blive tilfældet, hvis udviklingen fortsætter".

Kvartalsrapporten "Trends for byggebranchen Q2 2017" er gratis og kan downloades via www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Om rapporten
Rapporten "Trends for byggebranchen" er en gratis rapport, som udgives hvert kvartal af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private byggeprojekter. Rapporten dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark og indeholder en opgørelse over igangsatte projekter samt prognoser for resten af året. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk.

Relevant information

Download Trends for byggebranchen Q2 2017 her
http://www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen


Billeder


Pressekontakt

Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire