Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/05-18   -   Pressemeddelelse

Ny byggeprognose for 2018: Væksten fortsætter

2018 ser ud til at blive endnu et rekordår for det professionelle projektbyggeri, det viser den helt nye analyse, som netop er udgivet af virksomheden Byggefakta A/S.

2018 ser ud til at blive endnu et godt år for byggebranchen. Byggeriet er kommet godt fra land, og i de tre første måneder af 2018 er der allerede igangsat byggeprojekter for 24,7 milliarder mod 19,3 milliarder kr. i samme periode i 2017.

Byggerier for 95 milliarder i 2018
Ifølge den nye prognose forventes det, at der igangsættes byggeprojekter for 95 milliarder kr. i 2018. Det svarer til en fremgang på hele 19 pct. eller knap 15 milliarder kr. i forhold til 2017. Fremgangen i 2018 skyldes især flere store planlagte projekter i 2018, både inden for anlæg og sundhedssektoren, men også flere projekter inden for ”Skoler, uddannelse og forskning” trækker niveauet op.

”Generelt er der planlagt både flere og større projekter i 2018 sammenlignet med 2017. Når vi ser på tendenserne fra første kvartal, så ser det rigtigt godt ud. Projekterne bliver overordnet set igangsat som planlagt, og der er allerede nu igangsat flere projekter end på samme tid sidste år. Trods det høje aktivitetsniveau følger branchen altså godt med,” fortæller Jens Slott Johansen, direktør i Byggefakta A/S.

Boligerne fylder mest i prognosen
Boligbyggeriet er eksploderet de seneste år, og den udvikling ser ifølge den nye prognosen ud til at fortsætte i 2018, dog med aftagende styrke i forhold til tidligere år. Det forventes nu, at der igangsættes boliger for 34,5 milliarder kr. i 2018, hvilket er en fremgang på 2,6 milliarder kr. eller 8 pct. i forhold til niveauet i 2017. Boligprojekterne udgør dermed fortsat langt den største del af byggeriet i 2018.

Anlæg, uddannelses- og sundhedssektoren driver væksten i 2018
Væksten i 2018 drives primært af projekter inden for anlægssektoren og hovedgrupperne ”Skoler, uddannelse & forskning” samt ”Sundheds- & socialvæsenet”. Alle tre hovedgrupper er i kraftig vækst – delvist grundet nogle ekstraordinært store projekter. Direktøren fra Byggefakta A/S uddyber:

”For anlægssektoren er det især det store projekt omkring Metro Sydhavnen, der er med til at trække niveauet op. Projektet har et samlet budget på over 8 milliarder kr. Det samme gælder i nogen grad for sundhedssektoren, hvor flere større projekter forventes igangsat i 2018. Anderledes ser det dog ud for byggeri til uddannelse og forskning, hvor fremgangen i 2018 skyldes flere store og mellemstore projekter, som er fordelt rundt i hele landet”.

Den private sektor holder højt tempo
De private bygherrer holder et fortsat højt tempo i 2018, hvor de forventes at tegne sig for 55 pct. af det samlede byggeri. Sammenlignet med 2017 taber de dog terræn i forhold til den offentlige sektor og de almene boligselskaber. Det forventes at både stat, regioner og kommuner igangsætter flere byggeprojekter i 2018 end i 2017. Prognoserne for regionerne viser en fordobling på byggeri i forhold til 2017, de forventes dermed at igangsætte projekter for omkring 7,3 milliarder kr.

Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen
Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse og link til Byggefakta.dk

(Faktaboks)
Massivt datagrundlag med mere end 100.000 research-interviews
Rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2018” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder helt friske prognoser for det professionelle byggeri i 2018. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk.


Billeder


Pressekontakt

Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire