Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/06-18   -   Pressemeddelelse

73 milliarder fordelt på 6.147 projekter – Så meget bygger de danske kommuner for frem til 2021

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med projekter for 73,6 milliarder fordelt på 6.147 projekter i perioden 2018-2021. Men der er enorme forskelle på aktiviteten i de enkelte kommuner.

Byggefakta A/S har netop udgivet rapporten ”Kommunernes investeringer 2018-2021”, som er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunernes forvaltninger og økonomiafdelinger. Rapporten giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år.

Fremgang for de kommunale projekter
De danske kommuner har fra 2018 til og med udgangen af 2021 planlagt 6.147 kommunale byggeprojekter, der er budgetteret til 73,6 mia. kr. Det svarer til en fremgang på 2,6 mia. kr. eller 4 pct. sammenlignet med opgørelsen fra sidste års rapport.

Anlægsarbejde og skolerne fylder mest
”Det er især anlægsarbejde og skoleprojekter, der fylder blandt de kommunale projekter. Disse grupper udgør hhv. 36 og 28 pct. af projekterne frem til udgangen af 2021. Kommunerne forventer at igangsætte anlægsprojekter for hele 27,1 mia. kr. de kommende fire år, mens der er planlagt projekter indenfor ”Skole, uddannelse & forskning” for knap 20 mia. kr. Projekter indenfor ”Sport, fritid, kultur & hotel” og ”Sundheds- og socialvæsenet” tegner hver for 13 pct. af de planlagte projekter”, fortæller Thomas Bejer-Andersen, direktør i Byggefakta A/S.

Enorme forskelle mellem kommunerne
Der er enorme forskelle på kommunernes aktivitetsniveau. Dette tydeliggøres af nøgletallet for de enkelte kommuners byggeaktivitet per indbygger. De danske kommuner bygger i gennemsnit for 12.724 kr. per indbygger i Danmark, en fremgang på 395 kr. i forhold til sidste år. Høje-Taastrup Kommune indtager førstepladsen med planlagte projekter for 1,2 mia. kr., hvilket svarer til byggerier for 23.959 kr. per indbygger, dette er 88 pct. højere end landsgennemsnittet. På andenpladsen ligger Gladsaxe Kommune, som bygger for knap 1,6 mia. kr., hvilket svarer til 22.897 kr. per indbygger. Hillerød kommune indtager en tredjeplads med projekter for 21.290 kr. per indbygger.
Blandt de 10 lavest placerede kommuner på listen ligger Fanø, Samsø og Langeland. Fanø Kommune har i de kommende fire år planlagt projekter for 7,2 mio. kr., hvilket svarer til 2.117 kr. per indbygger. I denne gruppe er desuden nogle større kommuner som bl.a. Svendborg, Frederikssund og Ringkøbing-Skjern. Sidst nævnte har med byggerier for knap 286 mio. kr. planlagt projekter for 5.010 kr. per indbygger.

”Der er fortsat enorme forskelle på byggeaktiviteten i de enkelte kommuner. Generelt ser vi dog at afstanden mellem de kommuner, der bygger mest og mindst per indbygger, er blevet mindre i år. Og der er færre kommuner, der ligger helt i bunden. For et par år siden så vi blandt andet, at en del af kommunerne på den Københavnske Vestegn lå meget langt fra de øvrige Københavnske kommuner, når vi så på aktiviteten per indbygger. Den tendens ser ud til at være vendt, og flere af kommunerne er nu kommet godt med”, fortæller direktøren fra Byggefakta A/S.

Kommunerne i Midtjylland og Sjælland går frem
Især kommunerne i Region Midtjylland går frem og øger byggeaktiviteten de kommende år. Regionens kommuner igangsætter projekter for 17 mia. kr., hvilket er en fremgang på 7 pct. sammenlignet med sidste års opgørelse. Kommunerne i Region Sjælland har også planlagt flere projekter og igangsætter byggerier for 9 mia. kr., hvilket ligeledes er en fremgang. Kommunerne i de øvrige regioner holder desuden stabilt niveau med en lille fremgang i både antal projekter og samlet beløb.

Kommunerne i Region Hovedstaden topper fortsat listen med 2.026 projekter, der tilsammen udgør et beløb på over 28,8 mia. kr. En klar tendens viser, at kommunerne i Region Hovedstaden investerer væsentligt mere end de øvrige kommuner. I gennemsnit igangsættes projekter for 15.825 kr. per indbygger i regionen.

Rapporten "Kommunernes Investeringer 2018-2021" er til fri download via byggefakta.dk.
Der kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Faktaboks – om rapporten
Rapportens perspektiv er ″Kunden i fokus″. Rapportens fokus er således ikke på finansieringen af anlægsinvesteringerne, men på kommunen som bygherre – den der i praksis forvalter investeringerne.
”Kommunernes investeringer 2018-2021” indeholder nøgletal for samtlige 98 kommuner med antal projekter, totale anlægssummer, byggeaktivitet per indbygger samt byggerier fordelt på hovedgrupper. Ligeledes listes de største aktuelle bygge- og anlægsprojekter for hver kommune.

Rapporten ”Kommunernes investeringer 2018-2021” er udarbejdet af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Rapportens data er baseret på samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2018. Alle planer er gennemgået i detaljer af researchafdelingen hos Byggefakta, og projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. Herefter har kommunernes økonomiafdelinger haft data til gennemgang og korrektur. Rapporten er gratis og kan hentes via Byggefakta.dk.


Relevant information

Rapporten kan hentes via Byggefakta.dk
https://www.byggefakta.dk/kommunernes-investeringer


Billeder


Pressekontakt

Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire