Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/05-19   -   Pressemeddelelse

Svag opbremsning i det professionelle projektbyggeri

Det har været en sløv start for byggeriet i 2019 – hvor der i første kvartal er igangsat færre byggeprojekter end samme periode i 2018. Det viser nye tal fra rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2019”, der netop er udgivet af Byggefakta A/S.

For første gang i fem år ses tendenser, der peger mod en svag opbremsning på det professionelle projektmarked. Ifølge den nye prognose fra Byggefakta forventes det, at der bliver igangsat byggeprojekter for 92,8 milliarder kr. i 2019. Det svarer til en nedgang på knap 8 milliarder kr. i forhold til det rekordhøje niveau i 2018. Byggeriet holder på trods af nedgangen dog fortsat et højt niveau i 2019 sammenlignet med tidligere år.

Færre anlægsprojekter
”Den helt overordnede årsag til nedgangen i 2019 findes inden for hovedgruppen ”Anlæg”. Ifølge prognosen forventes det, at der igangsættes anlægsprojekter for knap 9 milliarder kr. i 2019, hvilket er en tilbagegang på 13,4 milliarder kr. i forhold til niveauet i 2018”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen, Byggefakta A/S.

Hvor hovedgruppen ”Anlæg” i 2018 ramte et rekordhøjt niveau takket være flere mega-projekter, ser 2019 omvendt ud til at ramme et rekordlavt niveau. Ved rapportens udarbejdelse blev det udmeldt, at det indledende arbejde til Femern Bælt kan blive igangsat i år, men omfanget er endnu ikke afklaret, og derfor heller ikke medtaget i rapporten.

Mere nybyg og renovering i 2019
Der er dog mere nybyggeri og flere renoveringer på vej i forhold til sidste år. Direktøren for Byggefakta uddyber:

”Ser vi alene på nybyggeri og renovering, er der fortsat fremgang at spore i 2019 – med 5,5 milliarder kr. mere end i 2018. Det er især regionerne, som er klar med hospitalsbyggerier for milliarder. Første spadestik er dog endnu ikke taget til nogle af dem, og derfor er der fortsat risiko for, at de komplekse projekter bliver yderligere forsinket. Derudover er der også fortsat gang i boligbyggeriet på trods af forlydender om en sværere markedssituation.”

Ny rekord på vej for boligbyggeriet
Ifølge rapporten forventes boligbyggeriet faktisk at sætte endnu en rekord i 2019. Med projekter for hele 40 milliarder kr. udgør boligerne hele 44 procent af det professionelle projektmarked, hvilket er det højeste niveau siden finanskrisen.

”Boligbyggeriet fortsætter den kurs, vi har set de seneste år. Der er masser af projekter i pipelinen, og projekterne igangsættes som planlagt. Det er særligt i Region Sjælland, der forventes vækst for boligbyggeriet i 2019, men også de øvrige regioner, bortset fra Nordjylland, står til en moderat vækst”, afslutter Thomas Bejer-Andersen.

Fortsat høj andel af private projekter
De private bygherrer står for langt hovedparten af projektmarkedet, men efter en ekstraordinær høj andel af projekterne i 2018, forventes markedsandelen i 2019 at blive noget lavere. Niveauet er dog stadig højere end vi har set tidligere år. Generelt går udviklingen for bygherrerne i modsat retning end i 2018. Kommunerne går tilbage, mens både de almene boligselskaber og staten forventes at gå frem. Regionerne ser efter nogle stille år ud til at ramme et niveau, der ikke er set højere siden 2015.

Massivt datagrundlag
Rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2019” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2019, efter 1. kvartal er realiseret. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Relevant information

Download "Trends for byggebranchen Q1 2019" her
https://www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen

Fordeling på hovedgrupper 2019
Udviklingen for byggeriet i regionerne i 2019 ift. 2018
Top 10 projekter i hele landet i 2019

Billeder


Pressekontakt

Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire