Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/09-19   -   Pressemeddelelse

Fart på byggeriet i 2. kvartal

Efter en stille start for byggeriet i årets første tre måneder, er det gået stærkt med etableringen af nye byggepladser i 2. kvartal, og 2019 nærmer sig nu samme høje niveau som i 2018.

Byggeriet kom stille fra land i starten af året. Efter årets første tre måneder så 2019 ud til at blive et år med en opbremsning i byggebranchen. Dette ændrede sig dog i 2. kvartal, hvor der for alvor kom gang i byggeriet. Det viser en ny kvartalsrapport ”Trends for byggebranchen Q2 2019”, som udgives af Byggefakta A/S.
”I de første syv måneder af 2019 blev der igangsat byggeprojekter for 56,9 milliarder kr., hvilket er 3,6 milliarder kr. mere end på samme tidspunkt sidste år. Dog ser de resterende måneder af 2019 ud til at blive noget mere stille, og det forventes nu, at der bliver igangsat projekter for 98 milliarder kr., hvilket fortsat er en smule under sidste års niveau”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

Flere store hospitalsprojekter på vej
Hvor 2018 var præget af store anlægsprojekter, er det i 2019 især flere hospitalsprojekter, der trækker niveauet op med en fremgang på hele 148 pct. i forhold til 2018. Helt generelt har markedet udviklet sig positivt i 2. kvartal, og der er lidt højere forventninger til langt de fleste typer af projekter i 2019 i forhold til niveauet i 2018. For hele året forventes der at blive igangsat flere nybyggeri- og renoveringsprojekter end sidste år. Til gengæld forventes der fortsat en ekstrem stor nedgang for anlægsprojekter, hvilket medfører et samlet fald for projektmarkedet på 2,8 milliarder kr.
”Det er ingen hemmelighed, at det professionelle projektbyggeri er steget markant de seneste år, og alle er enige om, at denne udvikling ikke vil fortsætte. I 2018 var der flere store anlægsprojekter, som trak niveauet markant op - bl.a. kan Metro-afgreningen til Sydhavnen og Storstrømsbroen nævnes. Tager vi disse store projekter, som samlet havde en anlægssum på over 10 milliarder kr., ud af ligningen, så ser vi faktisk en flot fremgang for byggeriet i 2019. Denne fremgang kan bl.a. tilskrives, at sundhedsprojekterne boomer, og at boligbyggeriet fastholder de høje forventninger”, uddyber direktøren fra Byggefakta A/S.

Tilbagegangen udebliver
I forhold til prognosen fra april er tendenserne på mange områder blevet mere markante i forhold til, hvem der bygger mest og mindst i 2019. Regionernes hospitalsbyggerier, der tidligere har været ramt af forsinkelser, ser nu ud til at komme i jorden tidligere end forventet, og det har medført en væsentlig opjustering i forhold til prognosen fra april. De private bygherrer har været hurtige til at få projekterne i gang i 2. kvartal, og dermed forventes tilbagegangen i forhold til niveauet i 2018 at blive mindre. Derimod er prognosen for det kommunale byggeri blevet nedjusteret yderligere, da flere kommuner er blevet ramt af anlægsloftet eller har gennemført besparelser.
”Det har påvirket den samlede prognose for 2019 positivt, at de private bygherrer har igangsat projekterne med væsentligt mindre forsinkelser end for blot få år siden. Ligeledes har regionerne taget første spadestik til flere milliardprojekter, samtidig med at flere byggerier er blevet rykket fra 2020 til 2019”, afslutter adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

Massivt datagrundlag
Rapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2019” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2019, efter 1. halvår er realiseret. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta A/S været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Relevant information

Download "Trends for byggebranchen Q2 2019" her
https://www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen

Fordeling på hovedgrupper 2019
Fordeling på regioner 2019
Top 10 projekter 2019

Billeder


Pressekontakt

Mia Natalie Nielsen
Marketingkoordinator
  33279553

Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire