Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/05-20   -   Pressemeddelelse

Markant nedgang for det professionelle projektbyggeri i 2020

Selvom der forsat er gang i den på landets byggepladser på trods af COVID-19, kniber det med igangsættelsen af nye projekter, det viser den nye prognose fra Byggefakta A/S.

Prognosen for det professionelle projektbyggeri i 2020 er væsentligt nedjusteret i forhold til den seneste prognose, hvilket må ses som en konsekvens af COVID-19. Sidste del af marts og især april var hårdt ramt, og der blev igangsat væsentlig færre projekter end planlagt. De fleste projekter er udskudt, mens kun en mindre del er direkte annulleret.

Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der bliver igangsat byggeprojekter for knap 87 mia. kr. i 2020. Det svarer til en tilbagegang på hele 13 milliarder eller 13 procent i forhold til niveauet i 2019.

”Da vi stod ved indgangen til 2020 var forventningerne positive på trods af en mindre tilbagegang i forhold til det høje niveau, vi oplevede for byggeriet i 2019. Dette billede har dog ændret sig i løbet af den seneste tid, og vi kan nu se frem til en markant tilbagegang både i forhold til den seneste prognose for byggeriet men også i forhold til niveauet for tidligere år”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen, Byggefakta A/S.

Han forsætter: ”Tilbagegangen har især ramt projekter i Hovedstaden, men heller ikke Region Midtjylland ser ud til at få den vækst, vi forventede i begyndelsen af året. I begge regioner er nogle af de største erhvervsbyggerier blandt andet udsat”.

Bolig- og erhvervsbyggeriet er ramt
Det er især forventningerne til de to største hovedgrupper, som omfatter bolig- og erhvervsbyggeri, der er væsentligt nedjusteret efter årets første fire måneder. Derudover ser byggeriet af nye hoteller ud til at være bremset helt op. Det er således her årsagen til de lavere forventninger for 2020 findes. I forhold til 2019 er der ligeledes markant færre projekter inden for ”Sundheds- & socialvæsenet”, dette var dog helt i tråd med prognosen i begyndelsen af 2020, da der i 2019 blev igangsat ekstraordinært mange hospitalsprojekter i milliardklassen. Til gengæld viser den nye prognose en markant vækst på energiområdet, samtidig med at anlægsprojekterne er tilbage på et mere normalt niveau.

De private bygherrer har trådt på bremsen
Mens vi ser mindre fremgange i prognosen for kommunerne og de almene boligselskaber, har især de private bygherrer trådt på bremsen i løbet af den seneste tid. De private bygherrer forventes at igangsætte projekter for 53 milliarder kr., hvilket er en tilbagegang på hele 7,3 mia. kr. sammenlignet med niveauet i 2019.

”Vi kommer fra en periode med konstant vækst og den ene rekord efter den anden på det professionelle projektmarked, som især har været drevet af private bygherrer og boligbyggeriet. Derfor rammer det også markedet hårdt, når de private holder igen med investeringerne, da tilbagegangen endnu ikke ser ud til at blive opvejet af flere offentligt finansierede projekter”, fortæller Thomas Bejer-Andersen og tilføjer:

”Det er jo klart at de politiske initiativer, både i forhold til at suspendere anlægsloftet for kommunerne og i forhold til at frigive flere midler fra Landsbyggefonden, kan vise sig at opveje noget af det tabte på markedet, og det følger vi selvfølgelig op på løbende, som de konkrete byggeprojekter tikker ind”.

Dansk Byggeri: Pensionskasser og offentlige bygherrer sikrer pæn byggeaktivitet i 2020
Dansk Byggeri deler i store træk Byggefaktas bedømmelse af, hvordan coronakrisen påvirker byggeriet.

”Det er især de konjunkturfølsomme private bygherrer, der ventes at skrue ned for investeringerne, mens pensionskasser og offentlige bygherrer – som det typisk er tilfældet i en krisetid – sikrer, at der fortsat i 2020 vil være en ganske pæn aktivitet i branchen”, siger Bo Sandberg cheføkonom i Dansk Byggeri.

”Det er ganske få igangværende projekter, der decideret er blevet stoppet som følge af corona. Derfor slår nedgangen i nye, planlagte projekter, fx hotelbyggerier, heller ikke fuldt igennem på aktivitet og beskæftigelse. I positiv retning trækker også oprustning af kommunale projekter efter anlægsloftet er hævet, og kommende energirenoveringer i den almene boligsektor. Omvendt vil international usikkerhed, stigende ledighed og eksportnedgang føre til lavere investeringer og mindre erhvervsbyggeri”, siger Bo Sandberg, cheføkonom og fortsætter:

”Jokeren bliver, hvordan boligbyggeriet kommer til at udvikle sig. Dansk Byggeri havde i forvejen forventet, at antal påbegyndte boliger toppede i 2018 og 2019 og at der var lagt an til en blød landing i 2020. Nu er der risiko for en noget hårdere landing, men måske kan nogle ejerlejlighedsprojekter med fordel konverteres til lejelejligheder? Samtidig skal man huske på, at den boligefterspørgsel, der skyldes demografiske ændringer og urbanisering ikke forsvinder, trods 1-2 kriseår. Og heldigvis ser de første tegn ud som om, at boligmarkedet foreløbig har god modstandskraft overfor coronavirussen”.

[Faktaboks]
Om Prognosen fra Byggefakta
”Trends for byggebranchen Q1 2020” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2020, efter årets første fire måneder er realiseret. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.

Relevant information

Download Trends for byggebranchen Q1 2020 gratis her
https://www.byggefakta.dk/download-rapport/trends-for-byggebranchen-q1-2020

Fordeling på hovedgrupper
Udviklingen for projektmarkedet i 2020 ift. 2019

Billeder


Pressekontakt

Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire