Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/06-20   -   Pressemeddelelse

6.221 kommunale byggeprojekter på vej

De danske kommuner har planlagt byggeprojekter for 72,5 milliarder kr. fordelt på 6.221 projekter frem mod udgangen af 2023. Det er især veje, cykelstier, skoler og daginstitutioner, der bygges, men der er store geografiske forskelle på, hvilke projekter der prioriteres i kommunerne.

Byggefakta A/S har netop udgivet den årlige rapport ”Kommunale Byggeprojekter 2020-2023”, som giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2020.

Store forskelle mellem de enkelte kommuner
De danske kommuner har planlagt byggeprojekter for 72,5 milliarder kr. fordelt på 6.221 projekter fra 2020 til 2023. Der er dog stor forskel på hvor meget de enkelte kommuner planlægger at bygge.

Med rapportens tal ”Byggeaktivitet pr. indbygger” kan kommunernes relative byggeaktivitet sammenlignes på tværs af landet. Kommunerne har i gennemsnit planlagt byggeprojekter for 12.446 kr. pr. indbygger i den 4-årige periode. Der er dog stor forskel på kommunernes byggeaktivitet, bl.a. ligger Læsø Kommune og Københavns Kommune i hver sin ende af skalaen med aktiviteter for hhv. 2.449 kr. og 16.983 kr. pr. indbygger.

”Det er hovedstadskommunerne, der fylder mest på listen over kommuner med højest aktivitet pr. indbygger. Gladsaxe Kommune og Høje-Taastrup Kommune topper igen i år listen. Begge kommuner er undervejs med store skoleprojekter. Derudover udgør byggeri inden for sundhed og omsorg en stor del i Gladsaxe, mens Høje-Taastrup har landets største aktuelle rådhusbyggeri. Horsens er højest rangeret uden for Hovedstaden, her udgør anlægsprojekter hele 59%,” fortæller Thomas Bejer-Andersen, adm. direktør hos Byggefakta A/S.

Anlægsarbejde, skoler og daginstitutioner fylder mest
Det er især anlægsarbejde og projekter indenfor børne- og ungeområdet, der fylder blandt de kommunale projekter. Anlægsprojekter, som veje og cykelstier, udgør 36 pct. af de planlagte projekter i kommunerne og dækker over projekter for knap 26 milliarder kr. de kommende fire år. Projekter indenfor skoleområdet fylder også blandt kommunernes investeringer. Med planlagte projekter for over 21 milliarder kr. udgør denne gruppe 30 pct. af kommunernes planlagte projekter frem til 2023.

”Der er dog store regionale forskelle på, hvilke projekter der prioriteres i landets 98 kommuner. I kommunerne i Region Syddanmark er det især anlægsprojekter, der fylder blandt de planlagte projekter. Her udgør anlægsprojekterne hele 48 pct. af de planlagte projekter i regionens kommuner, hvilket er markant over landsgennemsnittet. Det ser noget anderledes ud for kommunerne i Region Hovedstaden, hvor det især er indenfor børne- og ungeområdet, der bruges flest penge – og området tegner sig for hele 37 pct. af de kommunale projekter i regionen de kommende fire år”, fortæller direktøren fra Byggefakta A/S.

Godt nyt til de mindre håndværkere - markant flere små projekter på vej
Der er gode nyheder for de mindre lokale håndværkere, da der er markant flere små kommunale projekter på vej.
”Hele 60 pct. af de planlagte kommunale projekter er små projekter med budget op til 5 mio. kr. Det dækker over 3.701 projekter med en samlet værdi på knap 6,5 milliarder kr. De mange små projekter skyldes blandt andet suspenderingen af det kommunale anlægsloft i forbindelse med COVID-19”, afslutter Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta.

Faktaboks – om rapporten
Rapporten ”Kommunale Byggeprojekter 2020-2023” giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2020.

Rapportens perspektiv er ″Kunden i fokus″. Rapportens fokus er således ikke på finansieringen af anlægsinvesteringerne men på kommunen som bygherre – den der i praksis forvalter investeringerne.

Der er stor forskel på kommunernes størrelse. Med ”Byggeaktivitet pr. indbygger” kan den relative aktivitet sammenlignes mellem kommunerne på tværs af landet. Kommunerne har i gennemsnit planlagt byggeprojekter for 12.446 kr. pr. indbygger i den 4-årige periode. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem kommunens aktivitetsniveau som bygherre pr. indbygger og den generelle offentlig service, men der er en relativt stærk sammenhæng med kommunernes samlede økonomi.

Rapporten er udarbejdet af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Rapportens data er baseret på samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2020. Alle planer er gennemgået i detaljer af researchafdelingen hos Byggefakta, og projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. Herefter har kommunernes økonomiafdelinger haft data til gennemgang og korrektur. Rapporten er frit tilgængelig og kan downloades via Byggefakta.dk.

Relevant information

Rapporten Kommunele byggeprojekter 2020-2023 kan downloades
https://www.byggefakta.dk/download-rapport/kommunale-byggeprojekter


Billeder


Pressekontakt

Rasmus Schulian
Senior analytiker
  +45 3525 0515
Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire