Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/09-20   -   Pressemeddelelse

Stor forskel på, hvordan COVID-19 påvirker byggebranchen

Trends for byggebranchen Q2 2020: Den seneste prognose for 2. kvartal af 2020 viser, at der er grund til optimisme inden for byggeriet. Dog viser prognosen også, at der er stor forskel på, hvordan og på hvilke områder landets regioner og hovedgrupper rammes.

Prognosen for 1. kvartal af 2020 blev nedjusteret væsentligt, da COVID-19 ramte. Heldigvis var de direkte konsekvenser af forårets nedlukning kortvarige for byggeriet, og i den nyeste prognose for 2. kvartal er flere af prognoserne opjusteret. Det forventes nu, at der igangsættes byggeprojekter for 88,2 mia. kr.

”Vi har nu passeret det første halve år af 2020, hvor vi kan erfare, at prognosen er noget mere positiv end først forventet, da COIVD-19 ramte Danmark. Vi står nu i et byggeår, hvor vi har set, at byggeriet forsat holdes i gang, men vi kan ikke se bort fra, at COVID-19 har sat sit præg på branchen. Sammenligner vi prognoserne for 2. kvartal af 2020 med 2019, ser vi et overordnet fald i branchen. Forholder vi os reflekteret til dette faktum var 2019 et rekordår for byggeriet på mange måder. Derfor holder vi os fortsat optimistiske”, fortæller adm. Direktør Thomas Bejer-Andersen.

Region Hovedstaden – landets største COVID-19 taber
I de senere år har Region Hovedstaden oplevet stor vækst på byggefronten. Det har COVID-19 nu fået sat en stopper for. Forventningerne til regionen i 2020 er nedjusteret med 1 mia. kr. yderligere fra sidste prognose. Det betyder, at man nu forventer en tilbagegang på 23% i forhold til niveauet i 2019. Region Hovedstaden bliver dermed den af landets regioner, der forventes at opleve størst tilbagegang i forhold til byggeriet. Det faldende niveau skyldes, at store projekter er blevet udskudt til efteråret med risiko for yderligere udskydelse. Det er især det private bolig- og erhvervsbyggeri, der ikke kan holde niveauet fra sidste år. Blandt landets fire andre regioner oplever både Syddanmark og Nordjylland ligeledes en tilbagegang i forhold til 2019, mens der i Region Midtjylland og Region Sjælland forventes fremgang.

Færre boliger og hospitalsbyggerier men flere energiprojekter
Der er især en forventning om, at boligbyggeriet står overfor en markant tilbagegang. Prognosen er nedjusteret med 1,6 mia. kr. i forhold til sidste prognose. Dette skyldes, at mange projekter der stod til at blive igangsat i slutningen af 2020 nu er rykket til 2021. Her er det som nævnt Region Hovedstaden, der er hårdest ramt. I hovedgruppen ”Sundheds- & socialvæsnet” er der sket en mindre opjustering i forhold til sidste prognose, men det forventes, at der igangsættes halvt så mange projekter i denne kategori, som i 2019. Dette skyldes, at 2019 var et rekordår for hospitalsbyggerier. På en mere optimistisk front, står hovedgruppen ”Energi & renovation” til at vækste kraftigt i 2020. I juli måned havde man allerede igangsat flere projekter end i hele 2019.

Om rapporten
Hvert kvartal udkommer Byggefakta A/S med rapporten ”Trends for byggebranchen”. Alle tal stammer fra seneste rapport ”Trends fra byggebranchen Q2 2020”, som indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2020. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker dermed ikke over borgers byggerier som nye parcelhuse eller carporte. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Totalsummen for et byggeprojekt registres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta A/S været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt - op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 researchinterviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.


Relevant information

Hent Trends for byggebranchen Q2 2020 på Byggefakta.dk
https://www.byggefakta.dk/download/trends-for-byggebranchen

Regionskort: Udvikling for byggeriet i 2020 ift. 2019
Hovedgrupper: Udvikling for byggeriet i 2020 ift. 2019
UDVIKLINGEN FOR DET PROFESSIONELLE PROJEKTBYGGERI I DANMARK FRA 2015-2020

Billeder


Pressekontakt

Rasmus Schulian
Senior analytiker
  +45 3525 0515
Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire