Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/02-21   -   Pressemeddelelse

2020 blev et godt år for det professionelle projektbyggeri trods atypiske omstændigheder

2020 var året, hvor COVID-19 gjorde sit indtog og påvirkede store dele af byggebranchen – for en stund. Trods et atypisk byggeår med restriktioner og nye måder at løse arbejdsopgaver på, kan vi nu se tilbage på et år, hvor der blev igangsat bygge- og anlægsprojekter for 92 mia. kr., det viser den seneste rapport fra Byggefakta A/S.

Når vi kigger tilbage på 2020, er det svært ikke at nævne COVID-19 som en betydelig faktor for, hvordan det er gået for det professionelle projektbyggeri. I foråret 2020 bremsede et tøvende projektmarked op et kort øjeblik, men har siden gjort et bemærkelsesværdigt comeback, og der er blevet igangsat projekter med en samlet anlægsværdi på 92 mia. kr.

”Vi står nu i starten af 2021 og kan se tilbage på et byggeår i 2020, der heldigvis ikke lod sig påvirke af Coronapandemien i lige så stort omfang, som vi først frygtede. Med en nedgang på 8 pct. sammenlignet med 2019, har byggeriet i 2020 klaret sig ganske pænt – især når vi tænker på, at 2019 på mange måder var et rekordår for branchen. Kigger vi nærmere på de enkelte projekter, er det ganske få, der er blevet udskudt eller annulleret som direkte konsekvens af pandemien. Dog skal man ikke underkende, at COVID-19 påvirkede arbejdsgange for aktører i branchen og med stor sandsynlighed vil forsætte med det langt ind i 2021. Det vil da også være fejlagtigt at påstå, at pandemien slet ingen betydning har haft for byggeriet i 2020. Kigger vi nærmere på byggeriet i de enkelte regioner, kan vi se, at krisen har ramt lokalt, og især nogle typer af projekter er påvirket mere end andre”, fortæller adm. Direktør Thomas Bejer-Andersen, fra Byggefakta A/S.

Markant tilbagegang i Region Hovedstaden
I store dele af landet synes byggeriet at være upåvirket af COVID-19, når vi kigger på regionerne. Ved udgangen af 2019 var der allerede en forventning om, at igangsættelsen af nye projekter i 2020 ikke ville nå samme højder som året før. COVID-19 satte forventningerne yderligere ned, men for størstedelen af landet har branchen klaret sig godt gennem krisen indtil videre. Dog må Region Hovedstaden se sig ramt af pandemien, med en tilbagegang på hele 24 pct. eller 10 mia. kr. sammenlignet med 2019. I regionen er store projekter til mere end 1. mia. kr. blevet udskudt som konsekvens af COVID-19. Samtidigt er flere private boligbyggerier udskudt til 2021, dog uden at kunne relateres direkte til Coronapandemien.

Boligbyggeriet stoppede brat, mens energiprojekterne nåede nye højder i 2020
Siden 2016 har boligbyggeriet været i vækst, men det fik sin afslutning i 2020. Der var allerede i 2019 tegn på, at boligbyggeriet havde nået toppen, men et fald på næsten 8 mia. kr. fra 2019 til 2020 var på ingen måde forventet. Udviklingen skyldes næsten udelukkende færre boligprojekter fra de private bygherrer, mens det almene boligbyggeri har ligget relativt stabilt. Særligt markant har udviklingen været i Region Hovedstaden, hvor der blev igangsat boligbyggerier for 17 mia. kr. i 2019 mod kun 12 mia. kr. i 2020.

Anderledes godt er det gået for projekter inden for hovedgruppen Energi og renovation. Med igangsatte projekter for knap 8,4 mia. kr. når projekterne i denne gruppe det højeste niveau i 5 år. Udviklingen skyldes især, at der er igangsat en stor mængde solcelleanlæg i 2020, der ikke tidligere har udgjort nogen signifikant andel af markedet.

Kommunerne har igangsat væsentlig flere projekter
De private bygherrer har frem til 2018 haft en markant vækst og har siden holdt et højt niveau. Selv i 2020, hvor prognoserne først så dystre ud, endte det med et fald på kun 2 pct. i forhold til 2019. Boligbyggeriet er faldet kraftigt, men erhvervsbyggeriet holdt næsten samme niveau som i 2019. En del af den positive udvikling for de private bygherrer i 2020 skyldes vækst inden for energiområdet.
De almene boligselskaber har gennem de seneste år ligget stabilt på ca. 11 mia. kr. årligt. Et af initiativerne i forbindelse med COVID-19 var en fremrykning af midler fra Landsbyggefonden, men i forhold til igangsatte byggerier, får det først effekt i de kommende år.
Den eneste bygherretype, der oplever vækst i 2020, er kommunerne, som benyttede sig af anlægsloftets suspendering og nye lånemuligheder og dermed har igangsat projekter for 13,7 mia. i 2020, hvilket er projekter for næsten 3 mia. kr. mere end i 2019.

Faktaboks om rapporten
Rapporten ”Trends for byggebranchen 2016-2020” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i årene 2016-2020. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta A/S været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk.

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Relevant information

Om Byggefakta A/S
https://www.byggefakta.dk/

Trends for byggebranchen
https://www.byggefakta.dk/download/trends-for-byggebranchen


Billeder


Pressekontakt

Rasmus Schulian
Senior analytiker
  +45 3525 0515
Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire