Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/08-21   -   Pressemeddelelse

Byggebranchen trumfer COVID-19 – flere rekorder på vej i 2021

Der har været fuld fart på det professionelle byggeri i første halvår af 2021. Byggebranchen fortsætter det samme høje tempo som før COVID-19, og aktivitetsniveauet forventes at nå det højeste niveau nogensinde med bygge- og anlægsprojekter for 103,6 milliarder kr.*, viser ny rapport fra Byggefakta A/S.

Det professionelle projektbyggeri holder et rekordhøjt niveau i 2021, hvor konsekvenserne fra COVID-19 ser ud til at udeblive. Byggefakta A/S har netop opjusteret deres forventninger til bygge- og anlægssummen i 2021 med knap 3 milliarder kr. i forhold til prognosen fra april.
COVID-19 er ikke branchens største usikkerhedsfaktor

”I de første syv måneder af 2021 blev der igangsat projekter for 61,8 milliarder kr., hvilket er et exceptionelt højt niveau – også sammenlignet med rekordårene før COVID-19. De resterende måneder kommer til at gå lidt mere stille for sig, men generelt ser 2021 ud til at blive et nyt rekordår for det professionelle byggeri. Det ser altså ud til at byggebranchen, som en af de eneste, trumfer COVID-19 i den forstand, at byggeaktiviteten ligefrem topper det høje niveau, vi så før 2020”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.
I følge direktøren fra Byggefakta A/S bliver det derfor ikke COVID-19, som potentielt sætter en stopper for den positive udvikling i byggebranchen:

”Det vi ser, er, at byggebranchen kører i højeste gear – og selv ikke en pandemi kan sætte en stopper for det. Derimod har rekordbyggeriet den senere tid medført stigende priser og manglende kapacitet for branchens aktører. Denne udvikling er, som vi ser det, den mest umiddelbare usikkerhedsfaktor for, hvordan byggeriet udvikler sig. Vi forventer dog, at effekten bliver begrænset i 2021, da hovedparten af de større projekter, med planlagt byggestart i år, har indgået kontrakter med entreprenører på nuværende tidspunkt”.

Boliger og erhverv sætter ny rekord
Hvor boliger og erhvervsbyggeriet var det, der blev hårdest ramt under lock-down i 2020, ser begge hovedgrupper ud til at sætte ny rekord i 2021. Prognosen for boligbyggeriet er en anelse lavere end ved prognosen i april, men med projekter for 42,5 milliarder kr. er der fortsat udsigt til et nyt rekordår. Derimod er prognosen for erhvervsbyggeriet opjusteret med projekter for 18,9 milliarder kr.

”Erhvervsbyggeriet kom faktisk fornuftigt ud af 2020 på trods af en hård opbremsning i forbindelse med nedlukningen i marts sidste år. Det høje niveau i år kan tilskrives en kombination af flere store logistikcentre, mange industri-projekter, og at kontorbyggeriet er tilbage på et højt niveau. Det er særligt i Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden, at der er kommet gang i erhvervsbyggeriet igen”, afslutter adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

De private projekter driver væksten
Det høje niveau for byggeriet er et sammenfald af et generelt højt niveau for alle bygherretyperne med undtagelse af de statslige byggeprojekter. Det er især de private bygherrer, der har flere projekter i pipelinen. Ifølge prognosen forventes det, at det private byggeri udgør 65 pct. af projektmarkedet med projekter for knap 68 milliarder kr. Det er en fremgang på godt 8 milliarder kr. sammenlignet med 2020, hvilket skyldes flere store projekter inden for boliger og erhverv. Derudover viser prognosen et højt niveau for de almene boligselskaber, som særligt kan tilskrives større renoveringsprojekter i Hovedstaden.

Faktaboks om rapportens data
Rapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2021” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2021, efter årets 1. halvår er realiseret. Bemærk! Prognosen er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

* Ekskl. de 3 hovedkontrakter ifm. Femern Bælt-forbindelsen. Med en officiel totalomkostning på 53 mia. kr. er dette projekt Danmarks største anlægsprojekt. Projektet er delt i 6 hovedkontrakter, hvoraf 3 påbegyndes i 2021. Femern Forbindelsen medregnes ikke i rapportens prognose, da omfanget af projektet vil påvirke prognosen og give et misvisende billede af den generelle udvikling for byggeriet.


Relevant information

Trends for byggebranchen
https://www.byggefakta.dk/download/trends-for-byggebranchen

Om Byggefakta A/S
https://www.byggefakta.dk/

Billeder


Pressekontakt

Rasmus Schulian
Senior analytiker
  +45 3525 0515

Firma

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire