Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/11-21   -   Pressemeddelelse

Byggeriet holder den høje kadence i 2021Byggeriet fortsætter med høj kadence, og det går stærkt med etableringen af byggepladser i Danmark. Særligt Region Hovedstaden har haft travlt i 2021, og nu ser det ud til, at regionen igen overgår de i forvejen høje forventninger. Det viser den seneste analyse fra Byggefakta A/S.

Byggeriet har holdt et højt niveau i tredje kvartal, viser helt nye tal fra Byggefakta A/S. Ifølge den nye prognose er der ved udgangen af oktober igangsat projekter med en samlet sum på 93,8 mia. kr. Til sammenligning blev der igangsat projekter for 91,7 mia. kr. i hele 2020.
”Det går stærkt i byggebranchen i år. Der etableres byggepladser i et stadigt stigende tempo. Vi forventer, at der bliver igangsat projekter for 103,6 mia. kr. i 2021, hvilket er et rekordhøjt niveau. Men branchen følger godt med, og byggerierne igangsættes generelt uden større forsinkelser”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

Byggeriet i Hovedstaden overgår forventningerne – igen
2020 var et særdeles hårdt år for Region Hovedstaden. Da COVID-19 ramte Danmark kom de fire øvrige regioner gennem året uden synlig påvirkning, men i Hovedstaden blev en række større projekter udsat til 2021 – både som resultat af COVID-19 og af andre årsager. I 2021 er regionen tilbage på et usædvanligt højt niveau.
”Region Hovedstaden har hele året overgået de tårnhøje forventninger, der har været til byggeriet. Siden vores seneste prognose i juli er forventningerne til byggeriet i regionen opjusteret med hele 2 mia. kr. Regionens høje vækst kan bl.a. tilskrives de udsatte projekter fra 2020, samt en række store projekter som bl.a. AP Pension og Nykredits kæmpe domicil i Nordhavn”, fortæller Thomas Bejer-Andersen og fortsætter:
”Spørgsmålet er, hvordan fremtiden ser ud for byggeriet i Region Hovedstaden. Her tænker jeg især på, hvad og hvor der bliver bygget, når de store udviklingsområder i København er udbygget”.

Nedjusterede forventninger til boliger og erhverv
Ifølge de nye tal fra Byggefakta A/S bliver der ikke igangsat lige så mange bolig- og erhvervsbyggerier, som prognosen fra juli viste. Forventningerne til begge hovedgrupper nedjusteres med denne prognose, men nedjusteringen er ikke større end, at både boligbyggeriet og erhvervsbyggeriet forventes at ramme et rekordhøjt niveau. Selvom nogle af byggerierne først kommer i jorden til næste år, repræsenterer de to hovedgrupper stadig en vækst på over 10 mia. kr. fra 2020 til 2021.

Kommunalt byggeboom i tredje kvartal
Kommunerne har igangsat usædvanlig mange projekter i tredje kvartal, og bygherretypen ser nu ud til at sætte ny rekord i 2021 på trods af, at anlægsloftet er tilbage.
”Da anlægsloftet blev fjernet i 2020, betød det en væsentlig stigning for det kommunale byggeri, men nu ser det altså ud til, at det kommunale byggeri overgår det høje niveau fra sidste år, selvom anlægsloftet er kommet tilbage – om end i en forhøjet version. En del af projekterne finansieres over flere år, og vi vil derfor se, at det vil begrænse mulighederne for at igangsætte nye projekter i de kommende år”, afslutter direktøren fra Byggefakta A/S.

Faktaboks om rapportens data
Rapporten ”Trends for byggebranchen Q3 2021” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2021, efter årets tredje kvartal er realiseret. Bemærk! Prognosen er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.
Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.
Relevant information

Download "Trends for byggebranchen Q3 2021"
https://www.byggefakta.dk/download/trends-for-byggebranchen

Hovedgrupper 1
Hovedgrupper 2
Regionskort 1
Regionskort 2

Billeder


Pressekontakt

Rasmus Schulian
Senior analytiker
  +45 3525 0515

Firma

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire