Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/04-22   -   Pressemeddelelse

Stor usikkerhed præger det professionelle projektbyggeri

Ny rapport: Det professionelle projektmarked har haft en fremragende start i første kvartal – bedre end forventet. Denne udvikling fortsætter dog ikke resten af 2022. Udfordringerne står i kø og flere projekter er allerede udsat.

Byggeriet har haft en flot start i 2022 med mange nye projekter, viser tal fra Byggefakta A/S. Dog ser tempoet ikke ud til at kunne holde i de kommende kvartaler, hvor flere projekter er blevet udsat.

”I de første tre måneder blev der igangsat byggerier for over 30 mia. kr., hvilket er næsten 7 mia. kr. mere end sidste år og ny rekord for et første kvartal. Men det ser ikke ud til at tempoet kan holdes i de kommende kvartaler”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

Ifølge den nye prognose vil der blive igangsat bygge- og anlægsprojekter for 103, 8 mia. kr. i 2022. Det er omtrent samme niveau som i 2021, men samtidig væsentligt mindre end forventet ved seneste prognose fra Byggefakta A/S fra september 2021. Helt præcist 8,8 mia. kr. mindre end forventet.

Første kvartal overgik alle forventninger
I første kvartal af 2022 er der blevet etableret nye byggepladser i et voldsomt tempo. Det høje tempo forventes dog ikke at kunne fastholdes resten af året, da udfordringer i markedet truer. ”I slutningen af 2021 så vi allerede væsentlige udfordringer med prisstigninger, manglende arbejdskraft og leveranceproblemer. De to første udfordringer er stadig i branchen, og efter krigen i Ukraine begyndte d. 24. februar, har den sidstnævnte fået helt andre dimensioner”, fortæller Thomas Bejer-Andersen.

Alment byggeri når ikke i mål
De almene bygherrer har som de første ladet sig mærke af en travl og usikker byggebranche. Boligselskaberne havde opbygget en enorm pipeline understøttet af fremrykkede investeringer bl.a. med Grøn Boligaftale 2020. Allerede hen mod slutningen af 2021 så de ud til at nærme sig en smertegrænse, særligt når det kom til nybyggeri. Projekterne er ikke annulleret, men tidsplanen for realiseringen af de mange planer, er højst usikker. Og de offentlige bygherrer ser ud til at blive de næste i rækken.

”Vi ser, at pipelinen for alment byggeri fortsat er stor, men yderligere prisstigninger kan medføre en opbremsning. Desuden er tendensen fra slutningen af 2021 med, at prisstigningerne rammer det almene byggeri, fortsat i år”, fortæller Thomas Bejer-Andersen.

Fremgang for erhvervsbyggeriet
For de private bygherrer er billedet langt mindre entydigt. Erhvervsbyggeriet er kommet i gang med 2022 i et vildt tempo og har trodset prisstigningerne. Til dato er der allerede igangsat erhvervsbyggerier for over 10 mia. kr., og der forventes at blive igangsat byggerier for knap 22 mia. kr. i hele 2022 mod 18 mia. kr. hele sidste år.

”Væksten fra 2021 til 2022 skyldes en markant vækst for logistikcentre, nye store datacentre, en positiv udvikling for detailforretninger og et fortsat højt niveau for produktionsvirksomheder. Og med flere projekter som disse i pipelinen for i år, skal der meget til for, at der ikke bliver sat ny rekord”, fortæller Thomas Bejer-Andersen.

103,8 mia. kr. er ikke status quo
Selvom byggeriet i år forventes at holde det høje niveau fra 2021, gemmer der sig mange op- og nedture. Med de travle måneder, der har været indtil nu, betyder det færre nye byggepladser i resten af året. Det er vigtigt at have prognosens præmisser for øje under de nuværende omstændigheder. Projekterne registreres med den fulde værdi, når første spadestik tages. Eventuelle forsinkelser eller decideret stilstand i byggeriet derefter, vil derfor ikke påvirke prognosen. Desuden opgøres prognosen i milliarder og der indekseres ikke. Inflationen giver som i alle andre sammenhænge færre varer i kurven for de samme penge. Det er i et vist omfang også indregnet i prognosen, at projekter vil blive igangsat til priser over det oprindelige budget – hvilket har positiv effekt.

Markedet bevæger sig på en knivsæg
Hos DI Byggeri mærker man også usikkerheden blandt medlemmerne:
”Sjældent har fremtidsudsigterne for vores branche været mere uforudsigelige. Året blev indledt på ryggen af en historisk højkonjunktur for byggeriet, hvor manglen på arbejdskraft var det helt overskyggende problem. Nu viser vores egne medlemsundersøgelser, at de voldsomme prisstigninger på energi og byggematerialer gør det vanskeligt for både leverandører, entreprenører og bygherrer at indgå nye kontrakter. Markedet bevæger sig på en knivsæg, og alle holder øje med, om priserne stabiliserer sig”, udtaler Elly Kjems Hove, underdirektør i DI Byggeri.

Faktaboks om rapporten
Rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2022” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2022, efter årets første kvartal er realiseret. Bemærk! Prognosen er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Relevant information

Trends for byggebranchen Q1 2022 kan downlades her
www.byggefakta.dk

Byggeriet i 2022 fordelt på typer af projekter
UDVIKLING FOR BYGGERIET I 2022 IFT. 2021
Top 10 projekter igangsat 1. kvartal 2022

Billeder


Pressekontakt

Rasmus Schulian
Senior analytiker
  +45 3525 0515
Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire