Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/02-10   -   Pressemeddelelse

Mangel på honningbier i Europa

Færre biavlere og dermed færre honningbier i hele Europa udgør en trussel mod naturens mangfoldighed, fordi honningbier er nogle af de vigtigste bestøvere af både vilde planter og landbrugsafgrøder

Insekter er afgørende for, at blomsterne i naturen bliver effektivt bestøvet og planterne udvikle frugter. Uden bestøvning kan planterne ikke formere sig "” og vi mennesker ikke høste af buske, træer og landbrugsafgrøder. Og hvad der er endnu værre: Fugle, smådyr og insekter, der lever af frugter, frø og små spirende planter, vil mangle føde. Det vil betyde en nedgang i den biologiske diversitet, og vil sin yderste konsekvens udgøre en trussel mod naturens komplekse robusthed. De vigtigste bestøvere er honningbier, men også svirrefluer, humlebier og sommerfugle spiller en rolle i bestøvningen.

"Der er sket en halvering af antallet af bifamilier i Europa i løbet af de seneste 50 år. Det viser en international undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort i Journal of Apicultural Research. Man ved ikke præcis, hvorfor der bliver færre biavlere, men økonomien spiller uden tvivl en rolle. Tilbagegangen er generel i hele Europa. Selv om man naturligvis kan importere honning til konsum fra andre dele af verdenen, løser det ikke problemet med bestøvningen af såvel de vilde planter i naturen som landbrugsafgrøderne. Værdien af bestøvningen af landbrugsafgrøder er på årsbasis ca. 1. mia. kr. pr. år ifølge Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet."

Også antallet af vilde honningbier, svirrefluer, humlebier og sommerfugle er gået tilbage. Det skyldes først og fremmest effektiviseringen af landbrugsdriften, brugen af sprøjtemidler og inddragelse af tidligere naturområder til andet brug "” f.eks. veje, bebyggelse og landbrug. Bestanden af vilde honningbier i Europa er stort set forsvundet, bl.a. fordi de gennem de seneste 20 år har været hærget af en snyltemide, der har bredt sig fra Sydøstasien.

Det er baggrunden for et nyt initiativ fra Danmarks Biavlerforening, der har til formål at skaffe flere danske biavlere i løbet af de kommende år. I det forgangne år er der uddannet et hold instruktører, og der er fremstillet kursusmateriale, så Danmarks Biavlerforenings 72 lokale afdelinger spredt over hele landet er klar til at afholde kurser for nye biavlere.

"Alle, der har adgang til selv den mindste have kan holde bier. Følger man et af vores kurser vil man allerede sidst på sommeren kunne etablere sin egen bifamilie i haven. De allerfleste bier er fredelige og finder sig godmodigt i, at man åbner bistadet og håndterer dem. Selv honninghøsten forløber uden dramatik. Så at være biavler er en aktivitet for hele familien, både børn og voksne".

Danmarks Biavlerforening har også etableret 10 observationsbigårde, hvor man vil undersøge, hvad der sker med bierne ude i landskabet, efterhånden som blomsterfloraen ændrer sig hen over foråret og sommeren. Det sker for at skabe et tættere samarbejde mellem biavlere, landmænd og jæger for at sikre, at der sås og plantes med omtanke for bier og andre bestøvende insekter i hegn og remiser.

Relevant information

http://www.biavl.dk


Pressekontakt


Firma

Danmarks Biavlerforening
Møllevej 15
4140 Borup, Danmark

  57 82 29 17
  24 87 19 00

http://www.biavl.dk

Modtag nyheder fra Danmarks Biavlerforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire