Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/09-10   -   Pressemeddelelse

Flere prøver det med bier og blomster

Interessen for at have honningbier er steget voldsomt i 2010, og det gavner den danske natur. Der er nemlig mangel på honningbier til at klare den vigtige bestøvning af både landbrugsafgrøder, frugttræer og vilde planter.

De senere år er der blevet færre bier og biavlere i landet, men Danmarks Biavlerforening glæder sig over, at den nedadgående kurve er knækket. Medlemstallet er endda steget markant i år.

»Vi har netop passeret 4000 medlemmer. Det er det højeste antal medlemmer de seneste 10 år,« siger formanden for Danmarks Biavlerforening, Vagn Kildsig.

Det svarer til, at foreningen i 2010 har fået 350 flere medlemmer fordelt over hele landet. Derfor har lokalforeninger travlt med at oplære de nye biavlere. De er færdige med at høste deres første honning og gør nu bierne parate til vinter.

Danmarks Biavlerforening arbejder målrettet på at få nye biavlere. Foreningen har i samarbejde med de lokale foreninger uddannet nye instruktører, der hen over sommeren har holdt begynderkurser over hele landet. Desuden er der holdt konferencer og udstillinger med hjælp fra de 74 lokalforeninger. Det har sat fokus på bier og biavl og er en medvirkende årsag til, at det summer ekstra meget i luften i år.

»Desuden er tiden med os. I krisetider søger mange af os en større grad af selvforsyning. De nye biavlere har et ønske om at høste egen honning, og det mærker vi på medlemstilgangen,« siger Vagn Kildsig.

Danmarks Biavlerforening er landets største sammenslutning af biavlere. Den rummer både erhvervs- og hobbybiavlere blandt de 4000 medlemmer..

Du kan læse mere om dansk biavl på www.biavl.dk. Her finder du også en oversigt over de lokale foreninger.

Kontaktpersoner:

Formand for Danmarks Biavlerforening, Vagn Kildsig: Tlf: 4078 0616

Forretningsfører i Danmarks Biavlerforening, Asger Søgaard Jørgensen: 5786 5470/20486832

Asger Søgaard Sørensen, daglig leder af Danmarks Biavlere, telefon: 20 48 68 32

Danmarks Biavlerforenings formål er at arbejde for fremme af dansk biavl igennem information og uddannelse. Danmarks Biavlerforening arbejder aktivt for: - at forbedre forholdene for danske biavlere - at sikre at dansk honning er et topkvalitetsprodukt - at sikre at dansk landbrugs afgrøder bliver tilstrækkeligt bestøvet - at danske bier har en stor naturbeskyttelseseffekt

Relevant information

http://www.biavl.dk


Pressekontakt


Firma

Danmarks Biavlerforening
Møllevej 15
4140 Borup, Danmark

  57 82 29 17
  24 87 19 00

http://www.biavl.dk

Modtag nyheder fra Danmarks Biavlerforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire