Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/08-13   -   Pressemeddelelse

Censureret fotoudstilling

Forundring og begejstring
Danmarks Fotomuseum i Herning har gjort den censurerede fotoudstilling "Til kanten..." til en tilbagevendende begivenhed.

Da Danmarks Fotomuseum i 2012 arrangerede museets første censurerede fotoudstilling, var det en prøve, for at se, hvor stor interessen er for censurerede fotoudstillinger. Det blev til en succes med stor deltagelse af danske og udenlandske fotografer, der udstillede fotografier på et højt niveau med fantasifulde tolkninger af emnet "Til kanten" og med billeder, der bar præg af en kreativitet og en teknisk flot gennemførelse på et højt plan.

Samme dommerpanel
Dommerpanelet, der bestod af landskabsfotograf Kirsten Klein, kunstfotograf Trine Søndergaard samt reklamefotograf Kennet Havgaard, var enige om, at det var en fornøjelse, at se den kreative kraft, der driver kunstfotograferne. Nøgleordene for dommerne ved udvælgelsen af billeder til udstillingen var: Godt fotografi, der forundrer og begejstrer. Netop dette dommerpanel har givet sit tilsagn om, igen at bedømme det indkomne materiale, og udvælgelseskriterierne er der ikke lavet om på.

Ved sidste bedømmelse havde dommerne en rigtig god og frugtbar diskussion om de indleverede billeder. En diskussion som nok bunder i deres meget forskellige baggrund og tilgang til fotografiet.
Man var enige om, at "Til Kanten..." er et godt initiativ, hvor konkurrencen sætter noget i gang og giver kunstnere/fotografer mulighed for at vise, hvad de arbejder med og kan skabe indenfor dette tema.

Velbesøgt udstilling
- Med den positive deltagelse, der har været til vores første arrangement, og heraf afledt en velbesøgt fotoudstilling på museet, har vi besluttet, at den censurerede fotoudstilling "Til kanten..." bliver en tilbagevendende begivenhed, der afvikles hvert andet år, siger museumsleder Bjarne Meldgård.

- De indleverede billeder oversteg i høj grad vore forventninger med henblik på antal og kvalitet. Der er med vor censurerede fotoudstilling blevet vendt op og ned på ordet fotografi. Fotograferne har fået frit spillerum, og det aftegnede sig tydeligt i det indsendte materiale, forklarer Bjarne Meldgård.

Spænder bredt
- Da vi skød projektet i gang i 2012 var vi meget spændte på, om de udvalgte billeder ville vise en bred fortolkning på et højt niveau indenfor temaet. Og vi fik vore forhåbninger opfyldt med en udstilling, der spændte bredt fra portrætfotos til landskaber - fra sociale skildringer til det næsten abstrakte, dog stadig med det fotografiske element som det bærende i billedet, fortsætter museumslederen.

Udstilling til februar
- På fotomuseet er vi stolte og glade over, at vi den 8. februar 2014 kan åbne op for endnu en censureret fotoudstilling, der forhåbentlig igen er seværdig, kan forundre og begejstre museets besøgende, samt være med til at manifestere fotografiet som en kunstart, slutter Bjarne Meldgaard.

Også denne gang er der præmier til de bedste billeder. Firmaet Goecker sponsorerer et gavekort på kr. 4.000,- til køb af fotoudstyr til dét billede, der dækker temaet bedst. Pixum.dk giver et stort galleritryk til de tre bedste billeder, som dommerne udvælger.
Deltagerbetingelser kan hentes på fotomuseets hjemmeside: www.fotomuseum.dk

Der er indleveringsfrist af billeder den 22. november 2013, og fotoudstillingen "Til kanten..." med de antagne fotografier kan ses i perioden 8. februar - 20. april 2014 på Danmarks Fotomuseum i Herning.

Relevant information

http://www.fotomuseum.dk/


Pressekontakt


Firma

Danmarks Fotomuseum
Museumsgade 28
7400 Herning, Danmark

  97 22 53 22

http://www.fotomuseum.dk/

Modtag nyheder fra Danmarks Fotomuseum på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire