Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/08-13   -   Pressemeddelelse

Across the Atlantic Ocean

Indianerbørn bag billeder. Danmarks Fotomuseum i Herning har i samarbejde med fotograf Christia Jermiin Dieserud, Århus, arrangeret en fotoudstilling, hvor indianerbørn viser deres egne billeder af livet og forholdene i et reservat. Et reservat, der er præget af fattigdom og enorme sociale problemer som arbejdsløshed, alkohol, manglende skolegang og et liv under fattigdomsgrænsen.
Udstillingen er fotomuseets bidrag til "Kultursamarbejdets" kulturfestival BØLGEN, og billederne afspejler en anden form for "bølge", nemlig den bølge af social ulighed blandt de nordamerikanske indianere, der desværre nok aldrig ophører.

Pine Ridge reservatet
Støv, fattigdom og håbløshed - kun få steder i den vestlige verden finder man mennesker, der lever under så kummerlige forhold, som indianerne på Pine Ridge reservatet i USA. På en ferie i USA i 2007 besøgte fotograf Christia Jermiin Dieserud for første gang indianerreservatet i South Dakota. En oplevelse, der gjorde et uudsletteligt indtryk på den dansk/norske fotograf.

Vil skildre livet
Det forsømte, beskidte og triste område brændte sig fast på fotografens nethinde, og hun besluttede med det samme, at hun en dag ville vende tilbage for at skildre livet i det udpinte reservat. I 2009 tog Christia Jermiin Dieserud igen til Pine Ridge for at tilbringe 3 måneder i reservatet og fotografere indbyggernes hverdag. En opgave, der hurtigt viste sig vanskelig. For folk i reservatet var hun blot en fremmed, som de betragtede med mistro. Indianerne brød sig ikke om at blive fotograferet, og Christia Jermiin Dieserud forstod, at hun måtte gemme kameraet væk og i stedet bruge sine kræfter på at vinde de indfødtes tillid.

Børn baner vejen
Det blev børnene, der kom til at bane vejen for hende. På en skole i reservatet fik Christia Jermiin Dieserud lov til at starte en workshop, hvor hun lærte eleverne at fotografere. Omkring 30 indianerbørn mellem 6 og 12 år fik udleveret et éngangskamera, og resultatet blev en lang serie af personlige og umiddelbare billeder af livet på Pine Ridge - set med børneøjne. Det er disse billeder som indgår i udstillingen på museet.

En bedre fremtid
Siden er Christia Jermiin Dieserud flere gange vendt tilbage til reservatet. Gennem sit arbejde med børnene har hun med tiden vundet de voksnes tillid. Lukkede døre har åbnet sig, og mange af børnene drømmer nu om at blive fotografer. Håbløshed er vendt til håb. Håb om en bedre fremtid. Ved at Christia Jermiin Dieserud har vundet indianernes tillid, gav det hende også mulighed, for at selv af få lov til at fotografere, og det har resulteret i nogle sort/hvide fotografier, der viser de kummerlige forhold, som denne udsatte befolkningsgruppe lever under. En række af de sort/hvide billeder kan også ses sammen med indianerbørnenes billeder.
Fotoudstillingen vil være en visuel oplevelse og desuden også en eksponent for en række kulturelle forhold, som synes at ligge milevidt fra vores verden, men alligevel indeholder en række sociale aspekter, som forekommer overalt.

Indianerne på Pine Ridge
Indianerne på Pine Ridge reservatet tilhører Oglala Lakota stammen (også kaldet Sioux).
Det var Lakotaerne, der under ledelse af Sitting Bull og Crazy Horse i 1876 besejrede general Custer i det berømte slag ved Little Bighorn.
I dag bor der ca. 40-45.000 indianere på Pine Ridge i det sydvestlige hjørne af South Dakota. Gennemsnitslevealderen er blot 48 år, og området er præget af fattigdom og enorme sociale problemer:
· 90 % er arbejdsløse
· 80 % er alkoholikere
· 70 % af børnene gennemfører ikke deres skolegang
· 60 % lever under fattigdomsgrænsen, og gennemsnitsindkomsten er 3.500 dollars om året.
Pine Ridge reservatet er på 9.000 kvadratkilometer, men kun en meget lille del af jorden kan dyrkes. Der er massiv boligmangel, og en husstand kan tælle helt op til 5 familier.

Kulturfestival BØLGEN
Fotoudstillingen med billederne fra indianerreservatet har titlen "Across the Atlantic Ocean"
og er et led i kulturfestival BØLGEN, der slutter den 19. oktober 2013.
Under det fælles tema BØLGEN vil kulturfestivalen vise nyskabende og anderledes kulturtilbud af høj kvalitet. Genremæssigt spænder festivalen over hele den kulturelle og kunstneriske palette og ikke mindst på alt det, der går på tværs af genrer.
Målene for festivalen er, at "Kultursamarbejdets" medlemmer og andre kulturaktører skaber anderledes, internationale, tværkunstneriske/tværsektorielle/tværgeografiske tilbud til alle i hele kulturregionen - ikke mindst med og for de unge.
Nøgleordene for festivalens projekter er samarbejde, det tværkunstnerisk, et internationalt islæt og det involverende.
Fotoudstillingen "Across the Atlantic Ocean" kan se på Danmarks Fotomuseum i perioden 7. september - 20. oktober 2013.


Relevant information

http://www.fotomuseum.dk/


Pressekontakt


Firma

Danmarks Fotomuseum
Museumsgade 28
7400 Herning, Danmark

  97 22 53 22

http://www.fotomuseum.dk/

Modtag nyheder fra Danmarks Fotomuseum på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire