Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/01-14   -   Pressemeddelelse

Censureret fotoudstilling

Fotos der forundrer og begejstrer. Danmarks Fotomuseum i Herning viser de antagne billeder fra den censurerede fotoudstilling "Til kanten..."

Danmarks Fotomuseum kan nu blænde op for den anden udgave af museets censurerede fotoudstilling. På udstillingen vises 58 billeder på et fotografisk højt niveau med fantasifulde tolkninger af emnet "Til kanten". Billederne bærer præg af en kreativitet og en teknisk flot gennemførelse på et højt plan.

Dommerpanel
De antagne billeder er udvalgt af et dommerpanel bestående af landskabsfotograf Kirsten Klein, kunstfotograf Trine Søndergaard samt reklamefotograf Kennet Havgaard. Nøgleordene for dommerne ved udvælgelsen af billeder til udstillingen var: Godt fotografi, der forundrer og begejstrer.
Det var selvsamme dommerpanel, der foretog det svære valg af billeder ved det første arrangement af "Til kanten". Også denne gang havde dommerne en rigtig god og frugtbar diskussion om de indleverede billeder. En diskussion som nok bunder i deres meget forskellige baggrund og tilgang til fotografiet.
Dommerne var enige om, at "Til kanten" er et spændende tema samt et godt initiativ, hvor konkurrencen sætter noget i gang og giver kunstnere/fotografer mulighed for at vise, hvad de arbejder med og kan skabe indenfor dette tema.

Serier er populære
Til konkurrencen var der indleveret mange forskellige serier, hvor der var sat en begrænsning på med deltagelse af maksimum 4 billeder pr. serie. Alligevel tillod dommerne sig at reducere i antallet af billeder pr. serie, da man ellers ville få en for ensidig udstilling og for få repræsentanter. Det viser sig, at en væsentlig del af de antagne billeder enten består af serier eller udvalgte enkeltbilleder fra serierne.

Essensen af materialet
Dommerne var overbeviste om, at med antagelsen af 58 fotografier havde man på bedste vis udtrukket essensen af det indleverede materiale. Man var enige om, at de deltagende fotografer spænder vidt i fortolkningen af temaet.
Til konkurrencen har Goecker og Pixum udlovet gavekort til køb af fotoudstyr eller til print af billeder. Præmierne er tildelt billeder, som dommerne mener har ramt temaet og samtidig er nyskabende, udfordrende og på kanten af det fotografiske medie, uden at billedet mister dets fotografiske oprindelse.

Tilfredshed på fotomuseet
Museumsleder Bjarne Meldgaard er også denne gang meget tilfreds med deltagelsen til arrangementet.
- De indleverede billeder indfriede igen vore forventninger med henblik på antal og høj kvalitet, siger Bjarne Meldgaard.
- Der er med vor censurerede fotoudstilling blevet vendt op og ned på ordet fotografi. Man kan se, at fotograferne har tænkt over temaet og har arbejdet kreativt og nytænkende. Fotograferne har fået frit spillerum, og det aftegner sig tydeligt i det indsendte materiale, fortsætter han.

Spænder bredt
- Temaet "Til kanten" er blevet bredt fortolket og på et højt niveau. Udstillingen spænder bredt fra portrætfotos til landskaber i sort/hvid og farve - fra sociale skildringer og collager til det næsten abstrakte dog stadig med det fotografiske element som det bærende i billedet, forklarer museumslederen.
- På fotomuseet er vi stolte og glade over, at vi den 8. februar kan åbne op for en
fotoudstilling, der igen er seværdig og samtidig kan forundre og begejstre museets besøgende, samt være med til at manifestere fotografiet som en kunstart. Og den censurerede fotoudstilling "Til kanten..." er en tilbagevendende begivenhed, der afvikles igen om 2 år, slutter Bjarne Meldgaard.

"Til kanten..." kan ses i perioden 8. februar - 20. april 2014 på Danmarks Fotomuseum i Herning.

Pressekontakt

Bjarne Meldgaard
museumsleder
  97225322

Firma

Danmarks Fotomuseum
Museumsgade 28
7400 Herning, Danmark

  97 22 53 22

http://www.fotomuseum.dk/

Modtag nyheder fra Danmarks Fotomuseum på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire