Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/09-15   -   Pressemeddelelse

I Begyndelsen var Lyset

Fotografiske fortolkninger af bibelske citater.

På Danmarks Fotomuseum i Herning kan man se fotoudstillingen "I Begyndelsen var Lyset", der er resultatet af mere end 60 fotografer og billedkunstneres forsøg på at fange Bibelen i billeder.

Udstillingen er arrangeret af Fotografisk Salon, Aarhus, der har til formål at styrke fotografiet ved at udforske grænsefladen mellem fotografisk håndværk og kunst. Salonens over 400 medlemmer lægger vægt på at styrke og udvikle det professionelle fotografi.
Op gennem historien har det først og fremmest været malerkunsten, der har fået lov til at formidle kirkens budskab. Fotografisk Salon vil med denne udstilling vise, at også kunstfotografiet med sit eget unikke sprog har overraskende og sanselige historier at fortælle - i dette tilfælde om den kristne kultur.

Da fotografiet er den eneste form for billedkunst, der indtil nu ikke er blevet anvendt som seriøs "fortællekunst" i vore kirker, er udstillingen blevet en ny og spændende kunstnerisk udfordring som salonens dygtige fotografer med stor interesse har taget op.
Mange anser det for en selvfølgelighed, at et billede - et kunstværk - skal tale for sig selv. Denne tradition bryder denne fotoudstilling ved at arbejde efter dogmet:

Fotografiet og ordet hører sammen som kunstnerisk udtryksform.
Udstillingens titel og tema "I Begyndelsen var Lyset" er inspireret af Det gamle Testamentes skabelsesberetning i 1. Mosebog og Det nye Testamentes tekst fra Johannes evangeliet kap. 1: "I begyndelsen var ordet".

Gennem de meget forskelligartede billeder giver fotograferne udtryk for deres egen undren. De giver ikke svar, men åbner rum til spørgsmål. Til undren over menneskelivet set i lyset af bibelens tekster.

Mange af fotograferne har haft billeder liggende, som de har syntes var spændende men uden at kunne sætte dem i bås. Med det nye tema åbnede det op for fotograferne at placere nogle af deres billeder i denne bås under bibelske citater. Og andre fotografer har taget udgangspunkt i de bibelske citater og hermed skabt et billede ud fra den gamle tekst.

Udstillingen "I Begyndelsen var Lyset" viser, hvordan gamle grundtekster kan få ny betydning, når du i frihed lader din egen eksistens gå i dialog med et kunstnerisk udtryk, her i form af fotografiet og det tilhørende bibelcitat. Udstillingen er oplagt til at dele sine tanker med én, man ser billederne sammen med.

Forud for projektet har der været en udvælgelsesproces blandt mere end 150 billeder. En komité bestående af museumsleder Gerd Rathje (Museet for Religiøs Kunst, Lemvig), kurator Marie Kappel Blegvad (kunstmuseet Aros, Aarhus), fotograf Poul Ib Henriksen (Aarhus), journalist og teolog Anders Laugesen (Danmarks Radio) og studieleder Gunner Byskov (Medieskolerne, Viborg) vurderede billederne. Tilbage var 25 billeder, der nu udgør udstillingen.

"I Begyndelsen var Lyset" kan ses på Danmarks Fotomuseum i perioden 2. oktober 2015 - 17. januar 2016.

Pressekontakt

Bjarne Meldgaard
museumsleder
  97225322

Firma

Danmarks Fotomuseum
Museumsgade 28
7400 Herning, Danmark

  97 22 53 22

http://www.fotomuseum.dk/

Modtag nyheder fra Danmarks Fotomuseum på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire