Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/08-06   -   Pressemeddelelse

Finanslovsforslag 2007 - Dansk Firmaidrætsforbund: Sats på forebyggelse som vejen til et længere liv

Dansk Firmaidrætsforbund har med stor interesse læst regeringens forslag til finanslov for 2007 offentliggjort d. 29. august 2006. Tager man udgangspunkt i regeringens forslag til fordeling af satspuljen for 2007, der udgør mere end 1 milliard kroner, som skal udmøntes i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret, rummer forslaget flere hensigtsmæssige tiltag.

Puljen fokuserer traditionelt på overførselsmodtagere og svage grupper, og finanslovsforslaget lægger op til at fordele godt en milliard kroner indenfor følgende områder:

Psykiatri, udsatte grupper, handicappede, integration, bekæmpelse af negativ social arv samt forbedrede forhold for ældre.

Herudover skal regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2007 drøfte udmøntningen af den resterende del af social- og sundhedspuljen fra 2004 med Dansk Folkeparti. Midlerne forudsættes anvendt til konkrete social- og sundhedspolitiske initiativer.

"Vi synes det kunne være spændende, hvis finanslovsforhandlingerne i 2007, omhandlende satspuljemidlerne og den resterende del af social- og sundhedspuljen, kunne få et øget fokus på forebyggelse med udgangspunkt i arbejdspladsrelateret motion", udtaler forbundsformand Peder Bisgaard, der står i spidsen for 325.000 firmaidrætsudøvere landet over.

"Behovet for at øge forebyggelsesindsatsen står lysende klart. 7-8 % af alle dødsfald i Danmark skyldes inaktivitet, de danskere, der årligt dør for tidligt relateret til fysisk inaktivitet, mister 50.000 leveår årligt og fysisk inaktive tegner sig årligt for 3,1 millioner ekstra fraværsdage", udtaler Bo Isaksen, der er afdelingsleder for Motion på Arbejdspladsen i Dansk Firmaidrætsforbund.

De opsigtsvækkende tal stammer fra Statens Institut for Folkesundheds nyligt udgivne rapport "Risikofaktorer og Folkesundhed".

"Der er behov for at fremme tiltag, der kan kickstarte processen og ruste danske arbejdspladser til at varetage en selvstændig, kontinuerlig og kompetent sundhedsfremmende indsat for medarbejderne via sundhedscertificeringer på arbejdspladserne, der indeholder analyse, strategi og handleplan for sundhedsfremme samt løbende rådgivning og evaluering af processen, pointerer Peder Bisgaard".

Dansk Firmaidrætsforbund peger endvidere på, at de ovennævnte midler med fordel kan bringes i spil i relation til projekter, der fokuserer på udarbejdelse af personalepolitikker, hvor motion har en fremtrædende plads, i særdeleshed for gruppen 55+, der bør sikres information om fortsatte motionsmuligheder, efter at de har forladt arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger:
Peder Bisgaard, Forbundsformand Tlf. 24 45 30 15
Bo Isaksen, Afdelingsleder Tlf. 61 55 41 80

Relevant information

http://www.dfif.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire