Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/08-06   -   Pressemeddelelse

Dansk Firmaidrætsforbund sætter kvinderne på dagsordenen

Firmaidrætten sætter fokus på kvindelige ledere. Det sker med seminaret "Kvinder på Toppen" d. 2.-3. september, hvor en lang række kvinder fra hele landet er samlet for at diskutere, hvordan det bliver mere attraktivt at være kvindelig idrætsleder

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2006 sat kvindere på dagsordenen. Forbundet ønsker at fokusere på, hvordan firmaidrætten får flere kvinder ind i det frivillige idrætsarbejde, og hvordan kvinderne og deres kompetencer i højere grad end i dag kan bringes på banen indenfor firmaidrætten - på foreningsplan såvel som på forbundsplan.

Men hvordan er det egentlig at være kvinde eller kvindelig leder i Dansk Firmaidrætsforbund og i firmaidrætsforeningerne i dag? Og hvad skal der til og måske gøres anderledes, for at få flere kvinder til at engagere sig i ledelsesarbejdet i Dansk Firmaidrætsforbund og i foreningerne i fremtiden? De spørgsmål mangler firmaidrætten svar på. Det er naturligt nok helt oplagt at lade firmaidrættens kvinder selv være med til at besvare disse spørgsmål.

Derfor afholder Dansk Firmaidrætsforbund seminar med titlen "Kvinder på Toppen" i weekenden d. 2.-3. september 2006 på DSB Kursuscenter i Nyborg. Seminaret samler en lang række kvinder fra hele landet. Både kvinder, som er eller tidligere har været ledere i Dansk Firmaidrætsforbund, kvinder, som står på spring for at blive ledere sammesteds, og kvinder, som ikke har planer om at blive ledere indenfor firmaidrætten.

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbunds hovedbestyrelse og primus motor for seminaret, Ragna Knudsen, udtaler:

- Det er en kendsgerning, at kvinder er underrepræsenteret på ledende poster - både indenfor idrættens verden og i det danske samfund generelt. Vi vil gerne iværksætte tiltag, som kan være med til at gøre op med denne tendens indenfor vore rammer ved at skabe mere ligeværdighed blandt mænd og kvinder i bestyrelsesarbejdet i firmaidrætten - både på lokalt plan og på landsplan. Vi vil med andre ord gerne være med til at sætte dagsordenen på dette område indenfor den danske idrætsverden.

På seminaret skal deltagerne opstille en række mål og handleplaner for, hvordan man konkret kommer videre i arbejdet med at styrke kvindernes rolle, indflydelse og muligheder i firmaidrætten og i det frivillige idrætsarbejde i Dansk Firmaidrætsforbund.

De øvrige store idrætsorganisationer, DIF og DGI, har ligesom Dansk Firmaidrætsforbund sat fokus på ligestillingen i år 2006. Tiltaget bakkes op af Kulturminister Brian Mikkelsen, der i relation til idrætsorganisationernes virke på dette felt har udtalt følgende:

- Jeg anser det for vigtigt, at idrætten er så åben som mulig, og at danskerne - uanset køn, alder, etnisk herkomst, social status, religiøs og politisk overbevisning mv. - har lige adgang til at engagere sig i det frivillige lederarbejde. Undersøgelser viser imidlertid, at kvinderne - ligesom inden for mange andre samfundssektorer - er underrepræsenteret i bestyrelsesarbejdet i idrætten, og at der bl.a. er problemer med at få de unge til at engagere sig i det frivillige lederarbejde. Vi ved af erfaring, at både unge og kvinder bringer nye ideer, nye synspunkter og ny inspiration med sig ind i lederarbejdet. Jeg er derfor glad for, at idrætsorganisationerne har givet tilsagn om at ville arbejde med dette vigtige område.

Relevant information

http://www.dfif.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire