Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/11-07   -   Pressemeddelelse

Dansk Firmaidrætsforbund i front når det gælder ligestilling indenfor dansk idræt

Med 40 % kvinder i sin hovedbestyrelse, en kvindelig næstformand, en ny kvindelig repræsentant i hovedbestyrelsen og en kvindelig hovedbestyrelsessuppleant, vil Dansk Firmaidrætsforbund efter sit repræsentantskabsmøde d. 17.-18. november 2007, der foregår uden kampvalg til hovedbestyrelsen, være den af de tre hovedorganisationer i dansk idræt, der har den højeste repræsentation af kvinder på hovedbestyrelsesniveau - hverken DIF eller DGI kan mønstre 40 % kvinder på højeste politiske niveau.

Og det stopper ikke her. Dansk Firmaidrætsforbund er klar med en strategisk målsætning om, at forbundets centrale ledelse - p.t. bestående af 59 personer - i 2012 skal have fordoblet sit antal af kvinder. Også på regionalt og lokalt plan, er der udarbejdet en handlingsplan for at tiltrække flere kvindelige frivillige ledere til de centrale poster.

I sommeren 2006 satte Dansk Firmaidrætsforbund fokus på ligestilling indenfor idrætten ved at afholde et seminar kun for kvinder, der skulle sætte fokus på konkrete forslag til at nedbryde de barrierer, der er, for at kvinder engagerer sig mere i ledelsesarbejdet:

Forbundsformand i Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, der står i spidsen for 330.000 firmaidrætsudøvere landet over, udtaler:

- Seminaret viste os bl.a. at kvinder ønsker flere kvindelige rollemodeller, at kvinder tenderer til at holde sig tilbage i større forsamlinger, at kvinder har brug for opbakning, at kvinder til tider oplever tonen i vores organisation som værende rå, og at kvinder vil opfordres til lederskab - alt sammen noget vi tager med i det videre arbejde for at gøre det mere attraktivt at være kvindelig leder i Dansk Firmaidrætsforbund.

I forlængelse af resultaterne fra seminaret har Dansk Firmaidrætsforbund udarbejdet en række tiltag, der skal sikre, at kvinder - ligesom mænd - er med til at sætte fingeraftryk på DFIF's politiske visioner og indsatsområder.

- Tiltagene handler bl.a. om udarbejdelse af en decideret politik i relation til rekruttering af kvinder til ledende poster, om en turné, hvor kvindelige rollemodeller tager rundt i forbundets kredse og foreninger og fortæller om egne erfaringer, om oprettelse af et landsdækkende mentorkorps i relation til lederudvikling, om etablering af interessespecifikke netværk for frivillige ledere, om at se på uddannelse og kurser i et ligestillingsperspektiv, og om at udvikle og udbyde endnu flere idrætsaktiviteter, der appellerer til kvinder, lyder det fra Peder Bisgaard.

En større deltagelse i ledelsesarbejdet i DFIF fra kvindernes side forudsætter, at der også er flere kvindelige firmaidrætsudøvere. Der arbejdes med at udvikle og udbyde endnu flere idrætsaktiviteter, der appellerer til kvinder.

Læs mere om Dansk Firmaidrætsforbunds ligestillingsarbejde her: http://www.dfif.dk/foreningsnet/kvindetop/

Yderligere information:

Peder Bisgaard
Forbundsformand
Tlf. 2445 3015

Relevant information

http://www.dfif.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire