Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/06-08   -   Pressemeddelelse

Ny undersøgelse af "Danskernes Motions- og Sportsvaner 2007" viser stort potentiale for Firmaidræt og Motion på Arbejdspladsen

Idrættens Analyseinstitut har på vegne af idrættens interessenter i Danmark netop offentliggjort en undersøgelse af "Danskernes Motions- og Sportsvaner 2007".

Undersøgelsen viser, at hvis der udelukkende fokuseres på andelen af voksne, som er i beskæftigelse, er der 10 %, der dyrker Firmaidræt. Dansk Firmaidrætsforbund har altså fat i 10 % af den beskæftigede del af befolkningen med sine firmaidrætsaktiviteter - et antal forbundet gerne vil udvide ved at fortsætte processen med konstant at udvikle både individuelle og holdbaserede, målrettede og fleksible tilbud til medarbejderne på de danske virksomheder.

Undersøgelsen viser også, at det fortrinsvis er de mellemste og mest arbejdsmarkedsaktive grupper fra 20-59 år, der dyrker Firmaidræt, hvilket Dansk Firmaidrætsforbund noterer sig med glæde, da det er forbundets kernemålgruppe. Men der er ingen tvivl om, at forbundet også skal have fokus på at udvikle aktiviteter til seniorerne over 60 år. Dansk Firmaidrætsforbund har i dag ca. 60.000 medlemmer over 60 år ud af en samlet medlemsskare på 330.000, og med de store årgange, der er på vej ud af arbejdsmarkedet i disse år, vil forbundets andel af seniorer stige.

Kaster man blikket på undersøgelsesresultaterne i relation til en anden af DFIF's målgrupper - dem, der dyrker sport eller motion på arbejdspladsen, uden at dette er organiseret som decideret firmaidræt, ses det, at 9 % blandt hele den beskæftigede del af undersøgelsesgruppen gør brug af dette tilbud mindst én gang om ugen.

44 % af de beskæftigede får tilbud om sport eller motion via arbejdspladsen - det er altså næsten halvdelen af de beskæftigede, der har mulighed for at dyrke motion på jobbet. Det må siges at være et glædeligt tegn på, at arbejdspladsen, Dansk Firmaidrætsforbunds primære målgruppe, er en særdeles vigtig arena for idræts- og motionsaktiviteter i dagens Danmark. En tendens, der uden tvivl vil være stigende i de kommende år i kraft af virksomhedernes stigende konkurrence om arbejdskraften og medarbejdernes knappe tidsmæssige ressourcer udenfor arbejdstiden. Udfordringen ligger således endnu mere i at få de ansatte i gang med at motionere på arbejdspladserne, end udfordringen består i at skaffe de ansatte tilbuddene om sådanne motionsformer.

- Derfor er det også særdeles interessant, at 23 % af dem, der får tilbudt motion via arbejdspladsen, gør brug af det mindst én gang om ugen. Dette viser, at jo flere, der får tilbudt motion på arbejdspladsen, jo flere benytter det, og endda kontinuerligt én gang om ugen. Vejen til mere sunde medarbejdere går derfor gennem arbejdspladser, der tilbyder - og formår at integrere - motion i de ansattes hverdag, udtaler Peder Bisgaard, der som formand for Dansk Firmaidrætsforbund står i spidsen for 330.000 firmaidrætsudøvere landet over.

Det er i de fleste tilfælde funktionærer, der får tilbudt motion via arbejdspladsen, hvilket 54 % i denne beskæftigelsesgruppe svarer. Blandt faglærte og ufaglærte grupper, er der godt 10 % færre, der har denne mulighed, mens selvstændige sjældent oplever at få tilbudt motion via arbejdspladsen.

- En af de væsentlige ting man kan udlede af denne undersøgelse er derfor også, at der eksisterer en udfordring i relation til at gøre motion på arbejdspladsen tilgængeligt for folk, der ikke har typiske funktionærjobs. Der må konstant tænkes i nye og kreative baner i forhold til at få aktiveret alle former for medarbejdergrupper i arbejdspladsrelateret motion - et arbejde Dansk Firmaidrætsforbund allerede er i fuld gang med - blandt andet gennem Sundhedscertificeringer af på nuværende tidspunkt 44 virksomheder - senest ældreplejen i Assens Kommune, hvor 850 medarbejdere - der netop ikke bestrider typiske funktionærjobs, har været igennem et etårigt forløb, der har givet deres sundhedstilstand et markant løft, uddyber Peder Bisgaard.

Endelig er det interessant, at der er en direkte sammenhæng mellem årlig indkomst og andelen, der har mulighed for at dyrke motion via arbejdspladsen. Blandt personer i den laveste indtjeningsgruppe, er der 39 %, som har denne mulighed i forhold til 54 % blandt personer med den højeste indtjening.

- Dette forhold vil Dansk Firmaidrætsforbund gerne lave om på. Motion på arbejdspladsen skal være et tilbud til alle medarbejdergrupper - uanset indkomst. Netop derfor har vi også i vort engagement i Odense-delen af "Gang i Danmark" projektet, der fokuserede på motionsuvante voksne, med succes taget fat i lavindkomstgrupperne på fem odenseanske virksomheder. Efter dette forløb svarede 94 % af deltagerne, at de har tænkt sig at fortsætte med at dyrke motion efter projektets ophør. Så det handler om at skabe rammerne og komme i gang med motionen ude på arbejdspladserne - potentialet for via arbejdspladserne at gøre noget markant for den danske folkesundhed er utvivlsomt til stede, pointerer Peder Bisgaard.

Se undersøgelsen her:
http://www.dfif.dk/dfif/Danskernes_Motions-_og_sportsvaner_web_2.pdf

Undersøgelsen "Danskernes Motions- og Sportsvaner 2007" er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut på vegne af Lokale- og Anlægsfonden, DIF, DGI, Kulturministeriet, Dansk Firmaidrætsforbund, Friluftsrådet, Team Danmark og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning.

Relevant information

http://www.dfif.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire