Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/01-09   -   Pressemeddelelse

Idrætsforeninger bryder loven

En række idrætsforeninger indhenter ikke de lovpligtige børneattester, når der tilknyttes nye trænere og ledere i ungdomsidrætten. Det skal kampagnen, "Husk børneattesten!", rette op på.

Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) har foretaget en foreningsundersøgelse blandt 1.200 medlemsforeninger. Undersøgelsens resultater blev i dag offentliggjort på et pressemøde i Kulturministeriet med deltagelse af kulturminister Carina Christensen.

Undersøgelsen viser, at 15 % af samtlige idrætsforeninger aldrig indhenter de lovpligtige børneattester, og at yderligere 10 % kun gør det nogle gange. Undersøgelsen viser desuden, at problemet med de manglende børneattester er størst hos de helt små foreninger, mens idrætsforeninger med mange medlemmer i vid udstrækning følger loven og indhenter børneattester, når der tilknyttes nye trænere, ledere mv., som skal være i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Formanden i DGI, Søren Møller, udtaler i den forbindelse:

"Alle idrætsforeninger med børneidræt på programmet skal indhente børneattester. Det er vedtaget ved lov, så det kan der slet ikke stilles spørgsmålstegn ved. Og så må der naturligvis ikke være forskel på sikkerheden, om børn færdes i små eller store idrætsforeninger. Forældre skal altid trygt kunne sende deres børn hen i idrætsforeningerne. Børneattestloven blev netop indført i 2005 for at øge sikkerheden for børnene ved at besværliggøre seksuelle krænkeres adgang til steder, hvor børn opholder sig. Så indhentning af børneattester er ikke en mulighed for foreningerne, men et krav."

Undersøgelsen viser yderligere, at mange idrætsforeninger er bekendt med lovkravet, men bevidst undlader at følge det. "Vi kender de nye ungdomstrænere på forhånd" og "Vores instruktører er alle over 50 år" lyder begrundelserne bl.a. for de manglende attester. Niels Nygaard, der er formand i DIF, finder begrundelserne dybt problematiske:

"Udover at det er direkte ulovligt ikke at indhente børneattester, og at idrætsforeningerne kan straffes med bøde, hvis ikke de overholder loven, så skabes der en falsk tryghed i foreningen. Erfaringerne viser, at flere sager om seksuelle krænkelser netop vedrører vellidte trænere med lang anciennitet i idrætsforeningen. Så at sige, at man kender de nye trænere på forhånd og derfor ikke ønsker at tjekke dem, er en falsk tryghed. Det skal vi væk fra."

For at løse problemet med de manglende børneattester lancerer DIF, DGI og DFIF kampagnen: "Husk børneattesten!" Alle idrætsforeninger vil således via foldere, kampagneannoncer og presseomtale blive mindet om, at børneattesterne skal indhentes. Også på de trænere og ledere, som man tror, man kender i forvejen.

Kommentarer til undersøgelsen og børneattestkampagnen indhentes hos de tre idrætsorganisationers formænd:

Søren Møller, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger, mobil: 23 28 02 34
Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund, mobil: 24 45 30 15
Niels Nygaard, Danmarks Idræts-Forbund, mobil: 20 73 71 12
Morten Mølholm Hansen, Kommunikationschef i DIF, Mobil: 21 66 37 74

Relevant information

http://www.dfif.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire