Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/04-09   -   Pressemeddelelse

Forebyggelseskommissionen: Arbejdspladsen er en vigtig arena for motion og sundhedsfremme

Som formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Danmarks tredjestørste idrætsorganisation med 320.000 medlemmer, har Peder Bisgaard med spænding imødeset Forebyggelseskommissionens rapport, herunder naturligvis især, hvordan rapporten ville tackle motion og sundhedsfremme på arbejdspladsen.

- Det glæder mig, at Forebyggelseskommissionen anser arbejdspladsen for en væsentlig arena for en samlet forebyggende og sundhedsfremmende indsats, lyder det fra Firmaidrættens førstemand, der finder rapportens fokus på motion og sundhedsfremme på arbejdspladsen særdeles vigtigt.

- I Dansk Firmaidrætsforbund har vi igennem de seneste syv år anvendt en væsentlig del af vore ressourser på at integrere motion i de ansattes hverdag på de danske arbejdspladser. Det er blandt andet sket gennem motionskampagner, sundhedstjek, sundhedsanalyser og omfattende sundhedscertificeringer af en lang række danske virksomheder. Vore erfaringer viser i lighed med Forebyggelseskommissionens analyser, at barrierer for deltagelse i sundhedsfremmeprogrammer såsom omkostninger, transport og tid er begrænsede, hvis programmerne er en integreret del af arbejdet og - ligeledes i lighed med Forebyggelseskommissionens analyser - at motions- og sundhedsfremmeinitiativer på arbejdspladsen giver adgang til grupper, der kan være svære at nå med brede befolkningsindsatser, pointerer Peder Bisgaard.

Rapporten påpeger, at programmer med fokus på individuel sundhedsadfærd har mindre effekt sammenlignet med programmer, der også inddrager arbejdets organisering - sundhedsfremmeaktiviteter, som inddrager organisatoriske forandringer og fællesskaber er således at foretrække frem for aktiviteter med fokus på individuel adfærd. Dette ligger fint i forlængelse af Dansk Firmaidrætsforbunds erfaringer med at sundhedscertificere danske virksomheder i halv- og helårlige intensive forløb, hvor arbejdets organisering og løsninger for fælleskabet er i centrum i arbejdet med virksomhedernes politikker og visioner for sundheden på arbejdspladsen.

Rapporten peger endvidere på, at der er stort potentiale i at løfte forebyggelsesindsatsen via indsatser på tværs af sektorer - her nævnes private virksomheder, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder. Rapporten påpeger endvidere, at kommuner i samarbejde med interesseorganisationer med fordel kan stille ressourcer og kompetencer til rådighed for mindre virksomheder i bestræbelserne på at øge virksomhedernes interesse og motivation for sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladsen.

- Vi hilser alle initiativer om partnerskaber vedrørende motion og sundhedsfremme velkommen. Vores hidtidige projekter har primært været koncentreret om områder, hvor vi direkte har løftet sundhedsindsatsen for kommuner eller private virksomheder, men der er ingen tvivl, om at partnerskaber og andre tværgående indsatser, rummer et meget stort potentiale i forebyggelsesindsatsen, påpeger Peder Bisgaard, der afslutningsvis slår fast, at han gerne havde set, at Forebyggelseskommissionen generelt havde brugt endnu flere kræfter på at afdække arbejdspladsernes ressourcer som instrument for forebyggelse og sundhedsfremme. Hvorfor ikke være endnu mere offensiv i bestræbelserne på at forbedre folkesundheden der, hvor danskerne gennem hele deres liv bruger en så væsentlig del af deres tid, lyder det fra Peder Bisgaard.

Relevant information

http://www.dfif.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire