Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/03-10   -   Pressemeddelelse

Idrætten anker sag om baneopkridtning til Højesteret

DIF, DGI og Firmaidrætten har besluttet at anke sagen om kommunernes pligt til at opkridte fodboldbaner til Højesteret. Sagen rummer nogle yderst principielle aspekter, og Landsrettens dommere var uenige om domsafsigelsen.

Jetsmark IF havde med bistand fra landets idrætsorganisationer lagt sag an mod Jammerbugt Kommune ved Landsretten om opkridtning af fodboldbaner. Kommunen havde af økonomiske grunde besluttet ikke at opkridte fodboldbanerne, mens Jetsmark IF mente at folkeoplysningslovens bestemmelser om at idrætsfaciliteter skal stilles gratis til rådighed med "fornødent udstyr" også omfatter baneopkridtning. I begyndelsen af februar afsagde Landsretten sin dom, og Jammerbugt Kommune fik medhold i, at de godt må opkræve penge af idrætsforeningen for at kridte fodboldbaner op.

Dommerne var imidlertid uenige om domsafsigelsen. En af de tre dommere fandt, at Jetsmark IF havde ret. På den baggrund og fordi det er af principiel betydning at få fastslået hvad bestemmelsen om "fornødent udstyr" indebærer, har idrættens organisationer besluttet at anke dommen til Højesteret.

Søren Møller, formand for DGI, siger: "Sagen er meget principiel. Vi må have afklaret hvad "fornødent udstyr" indeholder. For os er det klart, at opkridtning af en fodboldbane er nødvendig for at kunne spille turneringsfodbold. Så enkelt er det."

Niels Nygaard, formand for DIF, er enig: "Efter at have nærlæst domsafsigelsen er vi ikke i tvivl om, at vi har en god sag. Vi frygter, at kommunerne vil benytte Landsrettens dom til at gennemføre besparelser på idrættens budgetter. Det kan vi ikke se passivt til."

Peder Bisgaard, formand for Firmaidrætten, tilføjer: "Det vil få vidtrækkende konsekvenser for de frivillige i vore fodboldklubber, hvis dommen stad-fæstes. Præmisserne for Landsrettens dom var noget tågede. Vi sætter vor lid til, at dommerne i Højesteret har en klarere forståelse for foreningslivets vilkår.

Sagen føres af advokat Ole Borch, Bech-Bruun Advokater

Yderligere oplysninger:
Søren Møller, formand for DGI: 20 23 02 34
Niels Nygaard, formand for DIF: 20 73 71 12
Peder Bisgaard, formand for Firmaidrætten: 24 45 30 15

Relevant information

http://www.firmaidraet.dk


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire