Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/10-10   -   Pressemeddelelse

Ny undersøgelse: Stor brugertilfredshed i Firmaidrættens fitnesscentre

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har her fredag den 8. oktober 2010 kl. 13:00 netop offentliggjort tre nye rapporter om fitnesskulturen, der i de senere år har vundet fodfæste i foreningslivet.

Over 6.400 aktive medlemmer og kunder i danske fitnesscentre har deltaget i Idrættens Analyseinstituts omfattende forskningsprojekt i 2009-2010 blandt kunder i kommercielle danske fitnesscentre og medlemmer af fitnesscentre i regi af Dansk Firmaidrætsforbund og Foreningsfitness (DGI og DIF).

Projektet givet et indblik i de motiver, træningsbehov og livsvilkår, der i de senere år har fået over 650.000 unge og voksne danskere til at strømme ind i kommercielle eller foreningsdrevne fitnesscentre.

Samtidig giver undersøgelserne mulighed for at sammenligne forskelle og ligheder mellem den kommercielle og den foreningsbaserede organisering af fitness, som i de senere år har haft stor tilgang af centre og medlemmer hos såvel Firmaidrætten som Foreningsfitness.

To af rapporterne går bag om de aktive medlemmer hos henholdsvis Foreningsfitness og Firmaidrætten, mens den afsluttende hovedrapport 'Fitnesskultur mellem forening og forretning - aktive fitnessudøveres træningsmotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed' analyserer forskelle og ligheder mellem henholdsvis foreningsbaserede og kommercielle fitnesscentre.

Helle Friis Kristiansen, der som bestyrelsesmedlem i Dansk Firmaidrætsforbund har været tilknyttet undersøgelsens udarbejdelse, udtaler følgende om firmaidrætsrapporten:

- I Dansk Firmaidrætsforbund er vi glade for at have deltaget i IDANs undersøgelse, Fitnesskultur - mellem forening og forretning. Der er ingen tvivl om, at vi kan bruge resultaterne til at gøre vores tilbud endnu bedre, end de er i dag.

Helle Friis Kristiansen fremhæver seks konkrete resultater af firmaidrætsrapporten:

1. Stor tilfredshed med centrene - Undersøgelsen viser, at de aktive medlemmer i firmaidrættens fitnesscentre er rigtig godt tilfredse med tilbuddet. 8 ud af 10 fitnessmedlemmer giver udtryk for en generel tilfredshed med faciliteterne og kvaliteten af det udstyr, der er i fitnesscentrene og udtrykker ligeledes stor tilfredshed med åbningstider, rådgivning og det generelle serviceniveau.

2. Centrene får fat i de inaktive - En stor del af medlemmerne i firmaidrættens fitnesscentre er aktive i andre idrætsgrene, men for 26 % af medlemmerne, er fitness den eneste idrætsgren, der dyrkes. 18 % var fysisk inaktive inden de begyndte i fitnesscenteret - så der er ingen tvivl om, at oprettelsen af fitnesscentrene, har ramt et behov hos en stor gruppe, som ønsker at være aktive, men hvor de eksisterende tilbud ikke har været attraktive. Denne tendens gør sig i endnu højere grad gældende for kvinderne end for mændene.

3. Centrene tiltrækker en bred skare aldersmæssigt - gennemsnitsalderen er 40 år, og det dækker over en aldersspredning fra 14 til 73 år.

4. Medlemmerne træner for sundhedens skyld og oplever en forbedret sundhed - Hele 42 % giver udtryk for, at deres helbredstilstand er blevet væsentligt forbedret - for den store del, som ikke giver udtryk for en fremgang tror vi på, at fitnesstræning hjælper til at bibeholde den fysiske form. Fitnesstræningen har altså en selvoplevet klar effekt på helbredstilstanden hos medlemmerne.

5. Mere end 70 % af medlemmerne opfatter fitnesstræningen som sjov og motiverende i sig selv - og altså ikke som en sur pligt, man er nødt til at påtage sig i sundhedens navn. En vigtig pointé er her, at specielt de brugere, som træner både individuelt og på hold, både er dem, der oplever den største sundhedsmæssige effekt og dem, der finder træningen mest motiverende.

6. Kun 22 % af medlemmerne træner for udseendets skyld - hvad der forstås ved udseende er ikke nærmere defineret i undersøgelsen - det kan være at smide et par kilo, stramme op på nogle løse muskler - men det kan også være et udtryk for, at nogle ønsker at blive store - her er vi rigtig glade for, at kun 6 % giver udtryk for, at det ikke er vigtigt, om der tages dopingtest i centeret og kun 1 % giver udtryk for, at de ikke ønsker at, der tages test. Vi gør de centre, der er medlemmer af Dansk Firmaidrætsforbund opmærksomme på, at medlemmerne er forpligtede til at deltage i uanmeldte test og anbefaler, at der gøres skriftligt opmærksom på dette, når man bliver medlem i centeret. På den baggrund ser vi med tilfredshed på, at der ikke siden 2006 har været nogen positive tests i centre, der er organiseret i Dansk Firmaidrætsforbund.

Både Firmaidrættens rapport og de øvrige ovennævnte rapporter kan downloades på www.idan.dk fra kl. 13:00 fredag den 8. oktober 2010.

Yderligere information:

Helle Friis Kristiansen
Dansk Firmaidrætsforbund
Tlf. 5152 2306

Relevant information

http://www.firmaidraet.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg, Danmark

  +45 30 60 46 50
  +45 65 30 14 26

http://www.firmaidraet.dk

Modtag nyheder fra Dansk Firmaidrætsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire