Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/10-02   -   Pressemeddelelse

DANSK IT: Open Source software - mere et spørgsmål om politik end økonomi

DANSK IT mener ikke, at den rapport om Open Source, som en arbejdsgruppe under Teknologirådet i dag har offentliggjort, klargører at Open Source er billigere end standardsoftware. Vi mener der kan sættes spørgsmålstegn ved nogle af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne.

Det vil dog være synd, hvis uenighed om kortsigtede økonomiske gevinster får lov til at forplumre debatten. For DANSK IT drejer det sig i langt højere grad om politik. Det vil sige om man politisk ønsker en konkurrencemæssig styrkelse af reelle alternativer til Microsoft.

Det er DANSK ITs opfattelse, at det vil være gavnligt ifald der kan skabes reelle alternativer til Microsoft, idet konkurrence på markedet er en forudsætning for at opnå besparelser i et langsigtet perspektiv.

Især bør det offentlige intensivere sit arbejde med at fremme åbne standarder, så dokumenter og lign. reelt kan udveksles mellem flere applikationer. Det offentliges arbejde med at få XML som standard til dokumentudveksling ser DANSK IT som et skridt i den rigtige retning.

Derfor støtter DANSK IT rapportens anbefalinger om at afprøve Open Source Software i nogle pilotprojekter i en forvaltning, således at vi kan få et reelt talgrundlag og ikke kun gisninger at begrunde de fremtidige beslutninger med. Men som sagt, beslutningen om Open Sorce er i sidste ende mere et spørgsmål om politik og langsigtede konkurrenceovervejelser på softwaremarkedet end økonomi.

Relevant information

http://www.dansk-it.dk


Pressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire