Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/11-02   -   Pressemeddelelse

DANSK IT: Protest mod tanker om flytning af tilsynet med telemarkedet

- Det vil have meget uheldige konsekvenser, hvis tilsynet med telemarkedet flyttes fra IT- og Telestyrelsen til Konkurrencestyrelsen, mener DANSK IT. Det udtaler foreningen, der repræsenterer danske brugersynspunkter, i forbindelse med at Videnskabsministeriet har haft et lovforslag om den fremtidige regulering af telemarkedet i høring.

Af lovforslaget fremgår det, at der fremover skal foretages en række markedsanalyser, som afgør, om der er konkurrence på markedet for teleydelser. Men det fremgår også af lovforslaget, at det overvejes at lade Konkurrencestyrelsen stå for disse markedsanalyser frem for IT- og Telestyrelsen, der hidtil har haft tilsynet med telemarkedet.

- Opgaven bør klart ligge i IT- og Telestyrelsen, mener foreningen. - Det er af afgørende betydning for en effektiv og hurtig myndighedsudøvelse i det nye regulatoriske regime.

DANSK IT peger på tre hovedårsager til, at opgaverne ikke skal deles mellem de to styrelser:

1. Det vil give risiko for forkerte indgreb.

2. Der er stor risiko for langsommere sagsbehandling.

3. Der er risiko for forkert implementering af EU-direktiverne.

I forbindelse med afgivelse af høringssvaret vil DANSK IT nu rette henvendelse til de telepolitiske ordførere i teleforligskredsen for at sikre, at tilsynet med telemarkedet forbliver hos IT- og Telestyrelsen.

Det samlede høringssvar fra DANSK IT kan ses på
http://www.dansk-it.dk/sw1121.asp

Yderligere oplysninger kan fås hos Allan Fischer-Madsen fra DANSK IT's politiske forum på tlf. 40 57 07 62 eller DANSK IT's direktør, Tony Franke, på tlf. 40 62 15 60.


Relevant information

http://www.dansk-it.dk/sw1121.asp


Pressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire