Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/06-03   -   Pressemeddelelse

DANSK IT: God fremtid for sundhedsvæsenet

Den danske sundhedssektor går en god fremtid i møde på it-området. I hvert fald hvis hovedparten af de initiativer i den it-strategi, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet netop er kommet med, realiseres. Som borgere vil vi opleve, at vi selv i højere grad får ansvar for behandling af egen sygdom, sundhedspersonalet oplever lettelser i de administrative rutiner og samfundsmæssigt får vi på sigt en bedre udnyttelse af de ressourcer, der postes i sundhedsvæsenet.

Tør vi så tro på ordene?

- It-strategien er et udspil, der er af en god, helhedsorienteret karakter. Man fokuserer i planen stærkt på et nationalt forankret standardiseringsarbejde, der skal sikre en integreret informationsudveksling. Hvis målsætningen følges, kan det gøre op med flere års spredt og ukoordineret indsats. Desuden har man i planen klart angivet ansvarsplacering og tidsplaner, siger udviklingchef Jacob Primault fra DANSK IT.

Det er imidlertid værd at påpege, at selv den mest effektive standardisering i sig selv er utilstrækkelig. De tekniske regelsæt kan ikke stå alene, hvor vel sammenstykket de end måtte være. Det er nemlig afgørende, at de forskellige aktører i sundhedsvæsenet bekender sig til standarderne, når det kommer til den praktiske systemudvikling. Derfor står og falder strategiens succes også med evnen til at få planerne gjort til virkelighed.

DANSK IT vurderer imidlertid, at den organisatoriske udfordring er den største enkeltstående barriere for strategiens tilfredsstillende gennemførelse. Hvis teknologiens potentiale skal udnyttes kræver det organisatorisk tilpasning, nytænkning, toplederforankring, forståelse for teknologiens muligheder mv. Strategien omtaler desværre kun delvist, hvordan disse udfordringer skal løses.

Det overordnede svar bør være en fokusering på klar ansvarsfordeling og ejerskaber, uden skelen til nuværende organisering og historisk begrundede traditioner. Styrken ved teknologien er netop, at der kan findes nye og mere effektive måder at gøre tingene på, så det giver nøgterne og rationelle løsning på de sundhedsydelser og -tilbud, der skal udbydes.

Ydereligere oplysninger om DANSK IT's synspunkter på den nationale it-strategi for sundhedsvæsenet kan rettes til udviklingschef Jacob Primault på tlf. 22 55 87 45

Relevant information

http://www.dansk-it.dk


Pressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire