Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/08-03   -   Pressemeddelelse

DANSK IT efterlyser flere eDage

DANSK IT har set frem til eDag den 1. september med længsel. Trods en række åbenlyse begrænsninger ser DANSK IT eDagen som et væsentligt skridt på vejen mod den digitale forvaltning.
- De enkelte tiltag under eDagen er ganske vist kun små skridt, men eDagen skaber en positiv opmærksomhed omkring digitaliseringen, og det skal vi udnytte, siger DANSK IT's formand Per Buchwaldt.


DANSK IT vil benytte den opmærksomhed til at sætte yderligere fart på udviklingen af den digitale forvaltning. Foreningen mener, at digitaliseringen vil styrke demokratiet og bidrage til den effektivisering af den offentlige sektor, som påtvinges af den demografiske udvikling.
- Populært sagt handler det om, at vi vil bevæge os fra de analoge skranker til den digitale velfærd, siger Per Buchwaldt.

Derfor foreslår DANSK IT, at eDag gøres til en årligt tilbagevendende begivenhed, som markerer en række klare delmål i udviklingen.

Et af de mål skal være, at de offentlige institutioner pålægges en gensidig pligt til at benytte hinandens it-løsninger. Kravet skal dog kun gælde, når løsningerne anvender fælles standarder. Der findes eksempler på, at man ét sted i den offentlige sektor indfører it-systemer, som kan lette arbejdsgangene, men fordi der er enkelte andre steder, hvor man ikke er nået så langt, er alle nødt til at opretholde de hidtidige manuelle arbejdsgange ved siden af de nye digitale. På den måde forsvinder de potentielle effektiviseringsgevinster.
- Vi skal væk fra den situation, hvor det er mindste fællesnævner der afgør, om arbejdsgange-ne er digitale eller analoge, og det kan vi komme med gensidighedskravet, siger Per Buchwaldt.

Under optakten til eDagen har flere myndigheder benyttet lejligheden til at bryste sig af, at de opfylder eDags-kravene. Og nogle har endda vist, at de er villige til snart at gå endnu længere. De indfører fx mulighed for sikker udveksling af dokumenter med personfølsomme oplysninger, selvom det endnu ikke er et krav.
- Vi glæder os over alle de steder, hvor man har fået øjnene op for de åbenlyse fordele, digitaliseringen medfører, og hvor man har valgt at vise vejen frem, siger Per Buchwaldt.

________________

DANSK IT's forslag til mål ved fremtidige eDage:

- Virksomheder og borgere skal kunne kræve digital kommunikation med det offentlige.

- Sikkerhedsmæssige tiltag med henblik på at muliggøre krav om digital kommunikation også med personfølsomme og fortrolige oplysninger.

- På en række definerede områder skal der over for virksomheder og borgere etableres én entydig, digital indgang til det offentlige. Her skal man på tværs af de offentlige institutioner kunne foretage selvbetjening og indberetning, følge sagsgange og opnå aktindsigt m.v..

- Definition og implementering af fælles standarder.

- Gensidig pligt for de offentlige institutioner til at benytte andre institutioners it-løsninger, når institutionerne udveksler data. Gælder dog kun, når it-løsningerne anvender fælles standarder.

- Pligt for de offentlige institutioner til at vurdere andre institutioners system-løsninger - hvis løsningerne anvender fælles standarder - og i sidste ende selv implementere løsningerne.

- Afskaffelse af de analoge arbejdsgange.

Relevant information

http://www.dansk-it.dk


Pressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire