Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/06-02   -   Pressemeddelelse

DANSK IT efterlyser sammenhæng mellem mål og midler i sundhedsvæsenet it-strategi

Indenrigs- og sundhedsministeriet har sendt udkast til en national it-strategi for sundhedsvæsenet for perioden 2003-2007 i høring. DANSK IT finder positive elementer i strategien men efterlyser en langt større fokus på sundhedsvæsenets organisering. Samarbejdet om at få de forskellige elektroniske patientjournal systemer (EPJ) til at tale sammen skal være bindende, hvis den gode ambition om landsdækkende EPJ skal kunne opfyldes.

DANSK IT finder det positivt, at der udarbejdes en langsigtet national strategi for hele sundhedsområdet, der indeholder forslag om standardisering mellem de mange forskellige EPJ-initiativer, der er planlagt eller er under udvikling. Det er nødvendige skridt i udviklingen af et landsdækkende og sammenhængende EPJ-system, der kan give hurtig og sikker adgang til patientdata over hele landet.

Men DANSK IT savner en overbevisende beskrivelse af, hvordan målene skal nås. Der er et akut behov for, at strategiens standardiseringstiltag bliver realiseret i et forpligtende samarbejde mellem de centrale myndigheder, amter og leverandørerne. I dette samarbejde er det afgørende, at standarderne også udvikles under hensyntagen til den internationale udvikling på området.

Endvidere må der rettes større opmærksomhed mod den organisatoriske udfordring i sundhedsvæsenet, som it-strategien vil medføre. Succesfuld implementering af national EPJ kræver en klar ansvarsplacering, samt en tilhørende organisatorisk tilpasning frigjort fra de nuværende arbejdsdelinger og den forvaltningsmæssige inddeling.

Derfor anbefaler DANSK IT, at der tages konkret stilling til en fælles udvikling og finansiering i de forestående økonomiske forhandlinger mellem stat, amt og kommune for år 2003.

Yderligere oplysninger om DANSK IT's holdning kan fås hos Erik Bonnerup, medlem af DANSK IT's politiske forum, tlf. 33 13 05 04 eller mobil 29 44 21 31, eller hos DANSK IT's Udviklingschef Jacob Primault, mobil 22 55 87 45.


Relevant information

http://www.ddf.dk/presse/sundheds_it-strategi


Pressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire