Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/08-02   -   Pressemeddelelse

DANSK IT: It-anvendelsen i de danske virksomheder her og nu

IT i praksis 2002, der udarbejdes i et samarbejde mellem PLS Rambøll Management og DANSK IT, dokumenterer hvilken betydning it har for den forretningsmæssige udvikling både af private og offentlige virksomheder.

It indtager en større og større strategisk plads i de danske virksomheder, hvilket også kan ses ved, at it-strategien integreres i højere grad end tidligere i forretningsstrategien og at der sker en løbende styring af it-strategien. Den bliver ikke længere udarbejdet til at ligge urørt i skrivebordsskuffen.

Digital forvaltning risikerer at blive lang og dyr

En klar rollefordeling i det offentlige mellem stat, amt og kommune er nødvendig, hvis ikke vi skal spilde for mange penge på at udvikle systemer, der kan næsten det samme. Et citat fra rapporten "Omstilling til digital forvaltning bliver alt for lang og dyr, hvis vi samfundsmæssigt skal finansiere 14 amtslige og 275 kommunale løsninger på den samme opgave".
Ikke mindst skal de offentlige instanser finde deres position i det digitale landskab. "Den digitale forvaltning kan ganske enkelt ikke realiseres, hvis alle vil være portal eller producere det hele selv" står der i rapporten.

It-sikkerhed og business continuity

Virksomhederne vil fortsat investere i it-sikkerhed. Næsten halvdelen af de adspurgte i analysen forventer stigende investeringer. Dette skal ses i lyset af generelt mere afdæmpede investeringsforventninger.
Fokus på sikkerheden øges fra beskyttelse mod hackere og uautoriseret adgang og sabotage til helhedsorienteret sikkerhed, hvor sikkerheden skal dække medarbejdere, kunder og partnere.
Der er nu snart gået 1 år siden 11. september og mange virksomheder har udarbejdet beredskabsplaner. Men det er vigtigt at se beredskabsplaner i et større perspektiv. It er integreret i forretningsprocessen i en grad, så alle virksomheder bør have alternative planer, i tilfælde af at deres primære systemer går ned.
Fra DANSK IT's side giver det anledning til endnu engang at spørge til Videnskabsminister Helge Sanders planer for it-sikkerhedsområdet i Danmark. Vi har ikke et IT-Sikkerhedsråd og vi har endnu ikke hørt noget om, hvordan man i IT- og Telestyrelsen påtænker at erstatte sikkerhedsrådets arbejde og i det hele taget, hvordan man vil strukturere det it-sikkerhedspolitiske arbejde.

Relevant information

http://www.it-i-praksis.dk


Pressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire