Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/08-02   -   Pressemeddelelse

DANSK IT: Gode ambitioner på it-området er ikke nok

- Det er flot, at regeringen i sin præsentation af finanslov for 2003 lægger så stor vægt på it. Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra it-brugerorganisationen DANSK IT.

Regeringen har udpeget syv hovedprioriteter, hvoraf den ene hedder "udbredelse og anvendelse af it". Under den overskrift vil regeringen bl.a. digitalisere den offentlige forvaltning. Det indebærer effektiviseringer og moderniseringer, som i sidste ende skal frigøre ressourcer fra administration til borgernær service.

- Men jeg er bange for, at regeringen ikke er helt klar over, hvor stor en opgave, den har kastet sig over, siger Per Buchwaldt, der er formand for DANSK IT. Over de næste fire år har regeringen afsat 105 mio. kr. til digitalisering i staten, men det rækker desværre ikke langt, når man ser på, hvor stort et apparat der skal sættes i gang.

I samme forbindelse minder DANSK IT om, at de forventede besparelser ved en effektiv, digital forvaltning først vil blive synlige efter længere tid, når systemerne kan tale sammen, og når borgere og virksomheder har vænnet sig til de nye muligheder.

Uddannelse er også fremhævet i finanslovsudspillet, hvor regeringen vil satse på at integrere it i folkeskolens undervisning. Den endelige plan for, hvordan det skal lade sig gøre, lader dog endnu vente på sig.

- På uddannelsesområdet har Danmark et godt grundlag at bygge på, og med de rette investeringer i udviklingen af it-kompetencerne kan vi sikre os en placering i det internationale førerfelt, siger Per Buchwaldt. Fra DANSK IT's side må vi dog pege på, at det ikke kun handler om at købe en masse computere; det er mindst lige så vigtigt, at både lærerne og eleverne får den nødvendige uddannelse og træning i at anvende computerne optimalt, siger Per Buchwaldt.

I det hele taget er reaktionen på regeringens udspil en smule afventende.

- Nu har regeringen fortalt, at den har de rette ambitioner. Men ambitionerne forpligter, så nu venter vi på, at de bliver fyldt ud af reelle handlinger, slutter Per Buchwaldt.


For yderligere information kontakt direktør Tony Franke, mobil: 40 62 15 60, eller formand Per Buchwaldt, mobil: 40 50 30 00

Fotos på http://www.dansk-it.dk/sw248.asp

Relevant information

http://www.dansk-it.dk


Pressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire