Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/08-09   -   Pressemeddelelse

Halvårsresultat på 0,7 mia kr efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første halvår.
Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.

* Danske Bank koncernen opnåede et resultat for første halvår på 0,7 mia. kr. Resultatet er samlet set som forventet og acceptabelt under de vanskelige samfundsøkonomiske forhold.

* De samlede indtægter er steget med 48 pct. til 32,3 mia. kr. og ligger på det højeste niveau i koncernens historie. Fremgangen er skabt af især et exceptionelt godt resultat i Danske Markets. Koncernens hovedindtægtskilde - bankaktiviteterne - viste desuden en solid fremgang i nettorenteindtægterne.

* Omkostningerne har udviklet sig som forventet, når der ses bort fra nedskrivning på goodwill på 1,4 mia. kr. vedr. aktiviteter i Baltikum. Provisionen til den danske stat (Bankpakke I) udgør 1,3 mia. kr. Omkostningsstyringen er generelt intensiveret.

* De vanskelige makroøkonomiske forhold har medført behov for ekstraordinært store nedskrivninger på udlån. Resultatet er således påvirket af nedskrivninger på i alt 14,5 mia. kr. Der var en faldende tendens gennem halvårets to kvartaler i forhold til fjerde kvartal 2008.

* Danske Bank har igennem halvåret støttet op om koncernens kreditværdige kunder. I alt er der foretaget nye udlån inklusive fornyelser til virksomheder og private i Danmark for henholdsvis 27 mia. kr. og 15 mia. kr. i 2009. Godt 90 pct. af låneansøgningerne i Danmark er blevet bevilget.

* Koncernens kernekapital og solvensprocent blev øget til henholdsvis 12,2 og 16,1 via en reduktion af de samlede aktiver på 9 pct., tilførsel af 26 mia. kr. i ny hybrid ansvarlig lånekapital fra den danske stat og en styrkelse af kernekapitalen via indtjening på 2,1 mia. kr.

* I Danmark er det besluttet, at erhvervsrådgiverne i Realkredit Danmarks erhvervscentre pr. 1. september i år rykker sammen med bankens erhvervsrådgivere i finanscentrene, således at kunderne fremover vil kunne få rådgivning af de samme medarbejdere, hvad enten det drejer sig om bank eller realkredit. Sammenlægningen betyder sammen med en generel aktivitetsnedgang, at antallet af medarbejdere i koncernen i Danmark reduceres med 220.

* Resultatet for andet halvår 2009 vil især afhænge af den makroøkonomiske udvikling på koncernens primære markeder samt udviklingen på kapitalmarkederne. På grund af den generelle økonomiske udvikling ventes fortsat høje nedskrivninger på udlån.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Resultatet er som forventet. De høje indtægter sikrer, at vi har styrke til at modstå betydelige tab. Det er nødvendigt i en tid, hvor samfundsøkonomien fortsat udvikler sig negativt. På det seneste har der dog været indikationer af, at økonomien kan være ved at stabilisere sig, men på et lavt niveau, og udviklingen er endnu ikke entydig".

Pressekontakt


Firma

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K, Danmark

  45 14 57 95
  25 10 19 19

http://www.danskebank.dk

Modtag nyheder fra Danske Bank A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire