Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05-07-17  -   Pressemeddelelse

Giv sommerhusejerne et klagenævn

"Indførelsen af et ankenævn for de rigtige udlejere, nemlig ejerne af fritidshusene, vil bringe en smule balance ind i forholdet mellem meget store og ofte udenlandsk ejede selskaber og den enkelte danske sommerhusejer", siger Kim Juhlin.

Som sommerhusudlejer er du oppe mod internationale giganter og Fritidshusejernes formand Kim Juhlin foreslår derfor, at der oprettes et ankenævn til behandling af tvister mellem formidlingsbureauerne og ejerne af de huse, der udlejes.

"Indførelsen af et ankenævn for de rigtige udlejere, nemlig ejerne af fritidshusene, vil bringe en smule balance ind i forholdet mellem meget store og ofte udenlandsk ejede selskaber og den enkelt sommerhusejer", siger Kim Juhlin.

Hvad der startede som en slags tidlig deleøkonomi for omkring 100 år siden er i dag blevet benhård business. Det er stadig typisk almindelige danskere med et fritidshus, der udlejer til andre, der gerne vil holde ferie i vores dejlige land. Selve lejeaftalen indgås også formelt mellem ejeren af fritidshuset og lejeren, men i de allerfleste tilfælde er der en formidler inde over. Fra at være et lokalt turistbureau eller lignende, er disse formidlere nu store, professionelle selskaber, og for størstedelens vedkommende er de ejet af udenlandske kapitalselskaber. Disse selskaber drives efter skrappe krav til bundlinjen, og deres indtjening på et lejemål kan nemt nærme sig det samme, som husets ejer får.

Som almindelig, dansk ejer af et hus, der udlejes, står man relativt magtesløs ved en konflikt med disse store aktører. Dels har de et professionelt setup med medarbejdere, der er trænet i at håndtere henvendelser fra ejerne, og dels er deres formidlingsbestemmelser, der regulerer "samarbejdet", udformet således, at husets ejer har minimal indflydelse, men maksimalt ansvar. Aftalernes fornys automatisk for hele år ad gangen, ejeren skal afgive et bestemt antal uger, ejeren må ikke udleje selv eller lade andre hjælpe til, såfremt udlejningen svigter. Det er også ejerens ansvar, at huset til enhver tid lever op til den beskrivelse, formidlingsbureauet har udarbejdet.

Opstår der konflikter - og det gør der i stigende grad - så har husejeren reelt ikke andet at gøre end at gå til domstolene. Dette er langsomt og dyrt, og derfor sker dette næsten ikke.

Når der opstår stadig flere sager, skyldes det, at der fra bureauernes side skæres ned på den lokale service, sikkert for at øge indtjeningen yderligere, men dette rammer også den enkelte husejer, der jo bl.a. rammes af krav fra utilfredse lejere. Hertil kommer, at husenes ejere i stigende grad bliver bedt om at udføre det arbejde, som bureauerne før tog sig af, og dette uanset at bureauernes avance uforandret ligger på ca. 65 %.Relevant information

Fritidshusejerne Interesseorganisation
www.fritidshusejerne.dk


Billeder


Pressekontakt

Kim Juhlin
  +45 50 59 81 15

Firma

Fritidshusejerne
Maglebjergvej 13
Kongens Lyngby, Danmark

  50421482
  50421482

http://fritidshusejerne.dk

Modtag nyheder fra Fritidshusejerne på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire