Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/05-17   -   Pressemeddelelse

Vestjysk transformerfabrikant klar til ny vækst

Øget ingeniør stab, nye UL godkendelser og salg af ejendommen i Horsens skaber stærkt fundament for fortsatte vækstplaner hos Dantrafo Group

Dantrafo Group er en af Skandinaviens førende virksomheder inden for udvikling og produktion af transformere, induktive komponenter og avancerede power supplies. Dantrafo har eksisteret siden 1979.

Dantrafo Group arbejder med at få en række generelle konstruktionsgodkendelser hos USA's største testlaboratorium, Underwriters Laboratories (UL). Denne godkendelse giver nye muligheder for at eksportere til USA og levere transformatorer til kunder, der eksporterer til USA.

Der er rekrutteret en medarbejder til R&D afdelingen, der er PhD i effekt elektronik og induktive komponenter. Den nye medarbejder, der bl.a. har forsket i filtrering af støj i effekt elektronik, vil styrke dialogen med kunder indenfor det tekniske område.

Dantrafo A/S har i 2016 solgt ejendommen i Horsens. Alle omkostninger relateret til salget er udgiftsført i 2016. Nettoprovenuet ved salget af ejendommen anvendes til at nedbringe den rentebærende gæld i.f.m. købers overtagelse af ejendommen den 1. februar 2017. Salget af ejendommen vil alt andet lige øge gruppens soliditetsgrad til 29,5.

Dantrafo Group har i 2016 realiseret et resultat før skat på mDKK 0,4 mod mDKK 2,4 i 2015. Udgifterne til ejendommen i Horsens udgør mDKK 1,3 i 2016. Der er således realiseret et resultat før skat på de fortsættende aktiviteter på mDKK 1,7. Der er realiseret et resultat efter skat på mDKK -0,7 mod mDKK 1,2 i 2015.

Dantrafo Group har i 2016 realiseret en pengestrøm fra driftsaktiviteter på mDKK 2,7 mod mDKK 2,3 i 2015. Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgør mDKK -1,3 mod mDKK -0,4 i 2015. Der er herefter realiseret en fri pengestrøm på mDKK 1,4 mod realiseret mDKK 1,9 i 2015.

Dantrafo Group har i 2016 reduceret den netto rentebærende gæld med mDKK 1,3 til mDKK 27,1 pr. 31. december 2016.

Dantrafo udvikler og producerer sine produkter på egne fabrikker i Danmark, Sverige og Kina. Som led i Gruppens strategiske vækstplaner har virksomheden de seneste år arbejdet målrettet med at optimere og effektivisere virksomheden yderligere. Både egenkapital og soliditetsgrad er styrket ved at gennemføre en række tiltag, der har optimeret finansieringsstrukturen.

Ifølge koncerndirektør og ejer af Dantrafo, Ivan Gam, står virksomheden nu godt rustet til at udnytte nye interessante markedsmuligheder i de kommende år. ''Vores styrkede udviklingsafdeling giver nu mulighed for at vi kan finde nye løsninger både til eksisterende produkter og på nye design. Vi arbejder derfor tættere og tættere sammen med kunderne om at optimere den samlede løsning - både i forhold til teknologi og produktionsomkostninger."

Bestyrelsesformand Ole Rudkilde oplyser: "Med salget af ejendommen i Horsens vil Dantrafo kunne fokusere 100% på at udvikle virksomheden samtidigt med at resultaterne fremover vil blive betydeligt bedre. Endvidere vil salget af ejendommen reducere den rentebærende gæld."

Pressekontakt


Firma

Dantrafo A/S
Fabriksvej 2
7620 Lemvig, Danmark

  +45 76 28 29 30
  +45 40 59 10 90

http://www.dantrafo.dk

Modtag nyheder fra Dantrafo A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire