Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/04-19   -   Pressemeddelelse

Transformerproducenten Dantrafo fortsætter den positive udvikling

Virksomheden har hovedkontor i Lemvig og sagt på jysk, så går det ikke så ringe. Det fremgår klart af årsregnskabet med et overskud før skat på 6,4 mio. DKK. Den bagvedliggende forklaring er en række tiltag, der har styrket Dantrafos konkurrenceevne.

Siden Ivan Gam overtog Dantrafo Group, er der pågået et hårdt og nødvendigt arbejde med at effektivisere virksomheden og sikre den markedsmæssige eksistensberettigelse. Der er sket forbedringer på alle afgørende parametre.

Lean projekter har trimmet produktionen, og der arbejdes vedholdende med optimering af produktionsudstyr og styring af processer. Et team er nedsat til at udforske potentialet i brug af robotteknologi i Dantrafos produktion. En avanceret maskinpark og et højt kompetenceniveau hos medarbejderne har befæstet et højt kvalitetsniveau. Alle medarbejdere var på kursus i kvalitetsudvikling i 2018.

Dantrafo har haft en fin fremgang i omsætningen, og denne vækst kommer primært fra nye teknisk udfordrende projekter, som er løst til kundernes fulde tilfredshed. Dette er understøttet af Dantrafo Gruppens målrettede arbejde med at øge innovationsevnen og forstærke kunderelationer gennem fælles udviklingsprojekter.

Organisatorisk er beslutningskompetencen decentraliseret, og derved er virksomheden blevet mere fleksibel og handlekraftig både driftsmæssigt og strategisk samt bedre gearet til yderligere vækst. Per Kjærgaard Jepsen blev i 2018 udnævnt til Operations Director for Dantrafo A/S, og tilsvarende er Tomas Strömvall blevet udnævnt til adm. direktør for det svenske datterselskab Transformator- Teknik AB. De har begge mange års erfaring fra ledende roller i selskabet.

Alt i alt har resultatet været, at driften i Dantrafo er blevet lønsom, og der er vækst i omsætning og resultat i alle koncernens selskaber.

Selv om der har været et skarpt fokus på økonomi gennem årene, så har Ivan Gam altid prioriteret miljøaspektet meget højt. Det er blevet et vigtigt element i virksomhedskulturen, og alle medarbejdere tager aktivt del i Dantrafos miljøbestræbelser. Dantrafo er tilsluttet UN's Global Compact.

Ifølge koncerndirektør Ivan Gam har virksomheden nu et godt fundament for fremtiden.”Jeg er glad for det, vi har opnået, men vi agter på ingen måde at hvile på laurbærrene. Det er da vores vision, at Dantrafo skal være kundens foretrukne leverandør af innovative induktive løsninger”.

Bestyrelsesformand Ole Rudkilde udtaler.”Dantrafos ledelse og medarbejdere fortjener stor anerkendelse for de opnåede resultater, og jeg har tillid til, at Dantrafo vil fortsætte med at udvikle sig positivt”.

Faktaboks:

Dantrafo Group har siden etableringen i 1979 udviklet sig til en af Skandinaviens førende producenter af transformere og induktive komponenter. Produkterne sælges primært til industrielle kunder i Europa og Asien. Der er forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark, Sverige og Kina med stor erfaring i at løse industrielle kunders behov. Dantrafo Group kan efterfølgende tilbyde en optimal produktionsløsning afhængig af produkt, volumen og ønsket leveringstid. Al produktion og lager i Danmark blev i 2010 samlet på fabrikken i Lemvig, der er hovedsæde. Dantrafo A/S etablerede i 2004 et 100 % ejet datterselskab i Suzhou i Kina, der fremstiller transformere og viklede komponenter til kunder i Asien og Europa. Dantrafo A/S kan gennem et 100 % ejerskab af fabrikken sikre en kontrolleret overførsel af produktion til og fra Kina. Der er endvidere højt specialiseret produktion i Åmål i Sverige. Alle fabrikker er ISO 9001 certificerede.

Pressekontakt

Ivan Gam
Koncernchef
  76 28 29 90
  20 32 96 39
Ole Rudkilde
Bestyrelsesformand
  40 44 52 10

Firma

Dantrafo A/S
Fabriksvej 2
7620 Lemvig, Danmark

  +45 76 28 29 30
  +45 40 59 10 90

http://www.dantrafo.dk

Modtag nyheder fra Dantrafo A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire