Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/04-21   -   Pressemeddelelse

Transformerproducenten Dantrafo overgår sidste års positive resultat

Med et resultat før skat, der udgør 8,4 mio. DKK fortsætter Dantrafo, med hovedkvarter i Lemvig, den positive tendens

Et solidt resultat, der er båret af fremgang i alle Dantrafo-koncernens tre selskaber i Danmark, Sverige og Kina, og dermed giver et godt arbejdsgrundlag for en fortsat positiv udvikling på tværs af organisationen.

”Vi er super tilfreds med resultatet, der er en konsekvens af den effektivisering og de optimeringer, der har været sat i værk samt den langsigtede udviklingsstrategi, der nu rigtig afspejles i regnskabsresultaterne”, udtaler koncernchef Ivan Gam.

Dantrafo-koncernen har samlet set gang i en lang række kundespecifikke udviklingsprojekter. Mange af disse er sat i produktion i 2020, og der pågår yderligere udviklingsaktiviteter i tæt samarbejde med kunderne. Alt dette har bidraget til koncernens omsætningsstigning.

Væksten kommer primært fra nye teknisk udfordrende projekter, som er løst med meget positivt feedback fra kunderne som resultat. Dette er understøttet af Dantrafo-koncernens målrettede arbejde med at øge innovationsevnen både gennem kompetenceudvikling og styrkelse af kunderelationerne omkring fælles udviklingsprojekter. Her er selskabernes individuelle kompetencer i højere grad bragt i spil og understøtter hinanden.

Der ligger også et spændende udviklingsperspektiv for koncernens medvirkning til at reducere energiforbrug og CO2-udledning ved optimering af energieffektiviteten i transformere.

Samtidig har koncernen bevaret fokus på en stram omkostningsstyring og løbende forbedringer gennem Lean samt optimering af produktionsudstyr og processer.

Vi ser lyst på fremtiden, hvor vi har sat følgende strategiske mål:
- Fokus på videreudvikling af produkter i tæt samarbejde med kunderne.
- Intensivering af investeringerne i fremtiden for at øge konkurrenceevnen, bl.a. i avanceret testudstyr, automatisering og robotteknologi.
- Sikring af vores udvikling som superfleksibel producent af en bred produktportefølje.

Organisatorisk er beslutningskompetencen decentraliseret, og derved er virksomheden blevet mere fleksibel og handlekraftig, både driftsmæssig og strategisk samt bedre gearet til yderligere vækst.

Efter 11 år som bestyrelsesformand og en vellykket turn-around i Dantrafo A/S har Ole Rudkilde valgt at give stafetten videre. Bo Lybæk indtræder som ny bestyrelsesformand. Han er branchekendt og CEO i elektronik-virksomheden GPV International A/S, som siden 2016 har været ejet af Schouw & Co.

Ivan Gam ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelsesformand om den fremtidige udvikling af Dantrafo Gruppen.

Om Dantrafo:
Dantrafo Group har siden etableringen i 1979 udviklet sig til en af Skandinaviens førende producenter af transformere og induktive komponenter. Produkterne sælges primært til industrielle kunder i Europa og Asien. Der er forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark, Sverige og Kina med stor erfaring i at løse industrielle kunders behov. Dantrafo Group kan efterfølgende tilbyde en optimal produktionsløsning afhængig af produkt, volumen og ønsket leveringstid. Efter overtagelse af aktiviteterne i Overgaard Transformer ApS er Dantrafo A/S den eneste producent, der har en komplet produktion af transformatorer i Danmark. Dantrafo A/S etablerede i 2004 et 100 % ejet datterselskab i Suzhou i Kina, der fremstiller transformere og viklede komponenter til kunder i Asien og Europa. Dantrafo A/S kan gennem et 100 % ejerskab af fabrikken sikre en kontrolleret overførsel af produktion til og fra Kina. Der er endvidere en højt specialiseret produktion hos koncernens selskab i Åmål i Sverige. Alle fabrikker er ISO 9001 certificerede.

Pressekontakt

Ivan Gam
Koncernchef
  76 28 29 90
  20 32 96 39

Firma

Dantrafo A/S
Fabriksvej 2
7620 Lemvig, Danmark

  +45 76 28 29 30
  +45 40 59 10 90

http://www.dantrafo.dk

Modtag nyheder fra Dantrafo A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire