Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/04-24   -   Pressemeddelelse

Transformerproducenten Dantrafo fortsætter på niveau med sidste års positive resultat

Der var forventet en vis afmatning ved årets start, men gennem 2023 har Dantrafo Gruppen fortsat de gode takter fra 2022 og matcher i 2023 omsætning og resultat. Det gode resultat er båret af en ekstraordinær stor kapacitetsudnyttelse igennem hele 2023, som resulterer i endnu et solidt år også med væsentlige investeringer i fremtiden. Dantrafo i Lemvig fortsætter dermed den positive udvikling.

Gruppens struktur, hvor de enkelte selskaber har egne salgs- og udviklingsaktiviteter, sikrer en hurtig reaktionsevne og en sikker indkøring af alle nye projekter. Dette koncept har givet en god tilgang af nye opgaver.

”Vi er tilfredse og stolte af det resultat vi har skabt, der er en konsekvens af en ekstraordinær høj kapacitetsudnyttelse, den effektivisering og de optimeringer, der er sat i værk, samt den langsigtede udviklingsstrategi, der nu rigtig afspejles i vores resultater”, udtaler koncernchef Ivan Gam.

Dantrafo-koncernen arbejder overvejende med kundespecifikke produktudviklingsprojekter. Mange af disse er sat i produktion i de senere år, og der pågår yderligere udviklingsaktiviteter i tæt samarbejde med kunderne. Alt dette har bidraget til Dantrafos gode kapacitetsudnyttelse og omsætningsfremgang.

En stor del af væksten kommer fra produkter, der understøtter den grønne omstilling, såsom sol- og vindenergi, elbiler og eco-design transformere.

Tilgangen af nye opgaver gennem de senere år kommer primært fra nye teknisk udfordrende projekter, som er løst med positiv feedback fra kunderne. Det er understøttet af Dantrafos målrettede arbejde med at øge innovationsevnen, både gennem kompetenceudvikling og styrkelse af kunderelationerne omkring fælles produktudviklingsprojekter. Her er individuelle kompetencer hos Dantrafos produktionssteder i højere grad bragt i spil, ligesom de også understøtter hinanden.

Dantrafo har gennem 2023 øget investeringer i produktionsteknologi og automatisering. Det har hjulpet til at sikre høj og ensartet kvalitet af producerede produkter. Der er endvidere investeret i nye innovative teknologier, der indebærer at Dantrafo Gruppen kan tilbyde optimale produkter til fremtidens power elektronik.

De nye og større produktionsfaciliteter i Kina er nu i fuld drift og er forberedt for yderligere ekspansion.

Samtidig har Dantrafo bevaret fokus på en god omkostningsstyring og løbende forbedringer gennem LEAN aktiviteter samt optimering af produktionsudstyr og processer.

Vi ser optimistisk på 2024 og fremtiden, hvor vi har sat følgende strategiske mål:
- Fokus på videreudvikling af produkter i tæt samarbejde med kunderne.
- Intensivering af investeringerne i fremtiden for at øge konkurrenceevnen, bl.a. i avanceret testudstyr, automatisering, robotteknologi og
nye innovative teknologier.
- Sikring af gruppens udvikling som en fleksibel producent af en bred produktportefølje.
- Udvikle en bæredygtigheds-strategi og blive en ”good citizen” også på dette område.

Organisatorisk er beslutningskompetencen decentraliseret, så Dantrafos selskaber opleves som agile i deres markeder. Det understøtter Dantrafos fortsatte mål omkring lønsom vækst.

Om Dantrafo:
Dantrafo Group, der har hovedsæde i Lemvig, har siden etableringen i 1979 udviklet sig til en af Skandinaviens førende producenter af transformere og induktive komponenter. Produkterne sælges primært til industrielle kunder i Europa og Asien. Der er forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark, Sverige og Kina med stor erfaring i at løse industrielle kunders behov. Dantrafo Group kan efterfølgende tilbyde en optimal produktionsløsning afhængig af produkt, volumen og ønsket leveringstid. Efter overtagelse af aktiviteterne i Overgaard Transformer ApS er Dantrafo A/S den eneste producent, der har en komplet produktion af transformatorer i Danmark. Dantrafo A/S etablerede i 2004 et 100 % ejet datterselskab i Kina, der fremstiller transformere og viklede komponenter til kunder i Asien og Europa. I løbet af 2022 er der etableret en ny og større produktionsfacilitet i Chuzhou Kina. Dantrafo A/S kan gennem et 100 % ejerskab af fabrikkerne sikre en kontrolleret overførsel af produktion til og fra Kina. Der er endvidere en højt specialiseret produktion hos koncernens selskab i Åmål i Sverige. Alle fabrikker er ISO 9001 certificerede.

Se yderligere oplysninger på hjemmesiden: www.dantrafo.dk

Regnskabsresultater:

tDKK 2023 2022
Bruttoavance 20.807 19.792
EBIT 24.359 25.111
Egenkapital 77.212 57.991
Soliditetsgrad 78,0 63,4
Pressekontakt

Ivan Gam
Koncernchef
  76 28 29 90
  20 32 96 39

Firma

Dantrafo A/S
Fabriksvej 2
7620 Lemvig, Danmark

  +45 76 28 29 30
  +45 40 59 10 90

http://www.dantrafo.dk

Modtag nyheder fra Dantrafo A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire