Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/06-11   -   Pressemeddelelse

Ny undervisningsbog "Mad til milliarder" er udkommet

Global fødevareforsyning er centralt omdrejningspunkt i en ny undervisningsbog fra Institut for Jordbrug og Økologi på Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Den gør en kompleks fremtidig udfordring - produktion af mad til milliarder af mennesker - tilgængelig for gymnasie-verdenen

Fra bogens forord: "Frem mod år 2050 vil det globale befolkningstal stige fra 7 til 9,5 milliarder mennesker, hvilket svarer til næsten 40 % flere, end vi er på kloden i dag. Hvordan skal det lykkes at brødføde så mange mennesker i en verden, hvor næsten 900 millioner sulter og 3 milliarder allerede lider af underernæring, fordi den føde de indtager, indeholder for få næringsstoffer?"

Omdrejningspunktet i bogen er dyrkningssystemer, hvor planten er central. Ved hjælp af viden om blandt andet næringsstoffer i planter, jordfrugtbarhed og sunde fødevarer giver bogen indsigt i en stor udfordring, det globale samfund står overfor. Og som der også står i forordet til bogen, så er udfordringen overvældende:

"(...)fordi vi de næste 40 år skal producere flere fødevarer, end vi samlet set har produceret i de foregående 12.000 år."

Svært at øge planteproduktionen
Bogen sætter spørgsmålstegn ved om vi overhovedet har landbrugsjord nok, om miljøet kan holde til den ekstra belastning en øget planteproduktion vil medføre, ligesom løsningsforslag bliver kritisk vurderet:

"Er løsningen at benytte mere kunstgødning i jordbruget? Skal vi satse på at indføre genmodificerede afgrøder eller dyrke flere arealer økologisk? Eller findes løsningerne et helt andet sted? (.....)"

Der er altså spørgsmål og udfordringer nok at tage fat på, hvis man skal finde en løsning på fremtidens fødevareproblem.

Yderligere information:
På madtilmilliarder.dk kan du læse mere om bogen, samt bestille eksemplarer til undervisningsbrug.

Bogen er skrevet af ansatte på Institut for Jordbrug og Økologi: Søren Husted (http://bit.ly/lRDHvz), Andreas de Neergaard (http://bit.ly/jS29QV) og Rikke Pape Thomsen (http://bit.ly/mjuvEy).

Relevant information

http://www.madtilmilliarder.dk


Pressekontakt


Firma

Det Biovidenskabelige Fakultet
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C , Danmark

  353 32171

http://www.life.ku.dk

Modtag nyheder fra Det Biovidenskabelige Fakultet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire