Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/11-09   -   Pressemeddelelse

IC4-togcomputer bedre end forventet

Siden forliget med AnsaldoBreda i maj 2009 har erfaringerne med AnsaldoBredas opgraderinger af togcomputeren vist, at denne nu giver anledning til færre fejl end tidligere oplevet. På den baggrund har DSB valgt at fortsætte samarbejdet med AnsaldoBreda om videreudvikling af computersystemet, da det har vist sig at være både hurtigst, billigst og samlet set bedre, end at starte forfra med en ny leverandør.

"Tidligere i forløbet har vi overvejet at starte helt forfra med togets centrale computere. Men vi har siden konstateret, at AnsaldoBredas computerløsning på det IC4-togsæt, som er godkendt til sammenkobling, var langt bedre og mere robust end forudset. Det har vi dels selv erfaret, og vi har tillige fået det bekræftet af en ekstern og uvildig ekspert," siger DSB's adm. direktør Søren Eriksen.

Den fortsatte videreudvikling af IC4-computersystemet sammen med AnsaldoBreda sker i en ny samarbejdsform, hvor DSB samtidig opbygger en egen IC4-togcomputerorganisation, der på sigt skal kunne udvikle og foretage fejlretning på den endelige togcomputerløsning. DSB bliver derved i stand til at foretage samme form for service og fejlretning på togcomputeren, som DSB i dag gennemfører på togets mekaniske komponenter. Det har for beslutningen været vigtigt, at AnsaldoBreda var nået længere end først antaget.

"Havde vi valgt at starte helt forfra, så skulle systemet udvikles fra bunden med de risici for nye børnesygdomme, det nu indebærer. Ved at vælge AnsaldoBreda vil vi selv have mulighed for løbende at kunne opdatere softwaren i stedet for at skulle ud at købe en ny version, hver gang der sker tilpasninger. Der kommer derfor til at gå en kortere periode, end oprindeligt forudsat, inden vi ser de første forbedringer," siger Søren Eriksen.

Det kan i øvrigt oplyses, at det næste IC4-tog ventes overdraget til DSB den 15. november 2009, hvorefter DSB har i alt 16 IC4-tog.

Relevant information

http://www.dsb.dk


Pressekontakt


Firma

DSB Kommunikation
Sølvgade 40
1349 København K, Danmark

  24 68 42 21
  24 68 42 21

http://www.dsb.dk

Modtag nyheder fra DSB Kommunikation på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire