Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/10-09   -   Pressemeddelelse

Influenzaudbrud i minkbesætninger

DTU Veterinærinstituttet i Århus har fundet mink med influenzavirus, som stammer fra mennesker. God personlig hygiejne kan forhindre smitten i at brede sig blandt mink og til mennesker.

I oktober 2009 har DTU Veterinærinstituttet i Århus undersøgt mink fra 11 minkbesætninger fra Holstebro-området og påvist lungeinfektioner forårsaget af Influenza A og colibakterier. Yderligere analyser har vist, at der i mindst én besætning er tale om influenza H3N2, der stammer fra mennesker. H3N2 er almindeligt forekommende hos mennesker og svin.

Influenzainfektioner i mink er sjældent forekommende, men der er tidligere rapporteret om udbrud i minkbesætninger i blandt andet Sverige og Canada.

Der er ikke konstateret smitte til mennesker; men den påviste virustype må forventes at kunne smitte mennesker.

Personer, der har eller har haft kontakt med smittede minkbesætninger, rådes til at udvise god personlig hygiejne bl.a. i form af hånddesinfektion med alkohol eller håndvask med vand og sæbe, dels for at undgå selv at blive smittet og dels for at undgå overførsel af smitten til andre besætninger.

Læs Fødevarestyrelsen retningslinjer for personlig hygiejne, der også omfatter hygiejnen efter kontakten med dyr :
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevaresikkerhed/Tilberedning_hygiejne/Personlig_hygiejne/forside.html

Læs om de generelle retningslinier for smittebeskyttelse ved besøg i besætninger:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyresundhed/Dyresygdomme_og_zoonoser/Smittebeskyttelse/Besoeg_i_besaetninger/Besoeg_i_besaetninger.htm

Nærmere oplysninger fås hos:

Forskningschef Flemming Bager, DTU Veterinærinstituttet, tlf. 21 36 27 42
Seniorforsker Poul Henrik Jørgensen, DTU Veterinærinstituttet, tlf. 29 27 44 50
Overlæge Lars P. Nielsen, Statens Serum Institut, tlf. 32 68 34 43

Relevant information

http://www.dtu.dk/


Pressekontakt


Firma

DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1 101A
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  20801067

http://www.dtu.dk/

Modtag nyheder fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire