Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/01-10   -   Pressemeddelelse

Ny hjemmeside tilbyder nem adgang til information om vildtsundhed

Den danske vilde fauna udgør en vigtig ressource, både som naturoplevelse og som jagtudbytte. For at bevare og forvalte denne ressource på en optimal måde er det vigtigt, at der er et godt kendskab til sundhedstilstanden i de vilde fugle og pattedyr. Center for Vildtsundhed (CVS) lancerer derfor i dag en ny hjemmeside: http://www.vildtsundhed.dk/. Det er ambitionen, at hjemmesiden skal fungere som et opslagsværk om sygdomme hos vilde fugle og pattedyr.

http://www.vildtsundhed.dk/ vil indeholde en lang række informationer, som bliver gjort let tilgængelige på hjemmesiden. Der vil være beskrivelser af de mest almindelige sygdomme blandt Danmarks vilde dyr, og mulighed for at få oplysninger om resultaterne af obduktioner af dødfundet vildt. Der vil være rapporter om foregående års undersøgelser af sundhedstilstanden blandt de vilde dyr, og mulighed for at få de seneste nyheder om forskningsresultater fra området. Endelig vil man kunne dykke ned i beskrivelser af centerets mange øvrige aktiviteter.

Center for Vildtsundhed håber, at hjemmesiden vil få endnu flere danskere til at interessere sig for sundheden i den vilde fauna, og har netop udpeget de tre første dyrearter, der skal indgå i et aktivt sundhedsovervågningsprogram. Det drejer sig om rådyrene, hvor det blandt andet vil være muligt at se en omfattende undersøgelse af årsagerne til sygdom i rådyrene på Fyn. Harer, med særlig fokus på den lave overlevelse af harekillinger og endelig edderfugle, hvor der er særlig fokus på nedgangen i den danske edderfuglebestand.

"Valget af de tre arter kan i høj grad begrundes med at disse arter pt. har alvorlige problemer i nogle områder. Rådyret er valgt på grund af de store problemer der er set hos denne art, og der er sat mange forskningsaktiviteter i gang. Valget af harer og edderfugle skal ses i lyset af aktuelle rapporter om faldende bestande. Valget af arter kan suppleres i det omfang der er mulighed eller behov for at inkludere yderligere arter," siger projektleder, seniorforsker Anne Sofie Hammer, DTU Veterinærinstituttet.

Center for Vildtsundhed skal formidle forskningsbaseret rådgivning til myndigheder og private borgere ved bl.a. systematisk og målrettet at indsamle data gennem et aktivt sundhedsovervågningsprogram, undersøgelse af syge eller dødfundne fugle eller pattedyr, samt udrede årsager til sygdomsudbrud i den vilde fauna. CVS blev etableret i 2009 og er et tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde mellem DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og Skov- og Naturstyrelsen.

For yderligere information:

Veterinærinstituttet: Anne Sofie Hammer, tlf: 20956453
Danmarks Miljøundersøgelser: Ole Therkildsen, tlf. 40203227
Skov og Naturstyrelsen: Peter Simonsen, tlf. 72542913

Relevant information

http://www.vildtsundhed.dk


Pressekontakt


Firma

DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1 101A
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  20801067

http://www.dtu.dk/

Modtag nyheder fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire