Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/04-10   -   Pressemeddelelse

Stigning i forbruget af antibiotika til dyr i 2009

Efter en periode med stagnation i forbruget af antibiotika de seneste år, påviser DTU Veterinærinstituttet nu, at det er steget betragteligt i 2009.

Oplysningerne fremgår af den seneste opgørelse fra DTU Veterinærinstituttets database Vetstat, hvortil der løbende indsendes oplysninger om forbruget af medicin til dyr. I 2009 steg det samlede forbrug af antibiotika med godt 10 procent i forhold til forbruget i 2008. Omsat i aktivt stof svarer det til, at der er brugt 129,7 ton antibiotika i løbet af 2009.

Af det samlede antibiotikaforbrug til dyr tegner svineproduktionen sig for langt den største andel på omtrent 80 procent. I 2009 steg forbruget med 11,5 procent, mens antallet af svin i samme periode øgedes med tre til fire procent, så sammenlagt er der tale om en betydelig stigning i antibiotikaforbruget.

Forbruget til kvæg og fjerkræ er ligeledes steget. Især fjerkræ, herunder kalkuner, har været hårdt ramt af sygdom i det forløbne år. Derimod er det samlede forbrug til akvakultur faldet.

Stigningen i forbrug er sket inden for de fleste antibiotikagrupper. Dog ikke de såkaldte cephalosporiner og fluorquinoloner, der er kritisk vigtige i behandlingen af mennesker. Sidstnævnte anvendes i dag næsten udelukkende til kæledyr. Mest anvendte antibiotikagruppe målt i kg er fortsat tetracycline, der er steget med 8,6%.

For yderligere information kontakt:

DTU Veterinærinstituttet
Specialkonsulent Erik Jacobsen, tlf.: 35 88 71 00
Sektionsleder Claes Enøe, tlf.: 35 88 61 27

Relevant information

http://www.dtu.dk/


Pressekontakt


Firma

DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1 101A
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  20801067

http://www.dtu.dk/

Modtag nyheder fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire