Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/01-12   -   Pressemeddelelse

Omorganisering på DTU

Ved årsskiftet træder en ny organisering i kraft på DTU. Omorganiseringen omfatter i alt otte institutter og et nyt center.

Et af de mest synlige tegn på omorganiseringen er, at der er etableret to helt nye institutter, nemlig DTU Vindenergi og DTU Energikonvertering, samt et nyt center, DTU Nutech. De to institutter omfatter store dele af de faglige miljøer på det tidligere Risø DTU, men begge får også organisatorisk tilført nye faglige miljøer fra andre DTU-institutter. Samtidig flyttes en række faglige miljøer til andre institutter.
Omorganiseringen sker for at sikre, at DTU's stærke internationale position inden for især bæredygtige energisystemer og -teknologier til fulde kan videreudvikles og styrkes gennem nye faglige synergier mellem DTU Lyngby Campus og DTU Risø Campus. Det samme gælder området for produktionsforskning, hvor DTU også har mange stærke faglige miljøer, som med den nye organisation bringes tættere sammen på det nye institut DTU Management Engineering.

Rektor Anders Bjarklev udtaler om det nye DTU:
"Jeg glæder mig over, at vi nu har organiseret os på en måde, der naturligt lægger op til, at vi fuldt ud kan udnytte de mange muligheder for at samarbejde og skabe synergier mellem de faglige miljøer på DTU. Et eksempel er ekspertisen inden for vindenergi, der tidligere var fordelt på flere forskellige DTU-institutter. En række ansatte har hermed fået et nyt organisatorisk 'ophæng', men samtidig mulighed for endnu bedre at udfolde deres talenter til gavn for hele DTU - og allervigtigst, til gavn for det omgivende danske samfund. Vi ser frem til at at møde fremtidens udfordringer, hvor udviklingen af nye, bæredygtige energiløsninger spiller en helt central rolle - både for Danmark og resten af verden. På den måde er ændringerne også et led i at fastholde DTU's position som internationalt eliteuniversitet - en position, som er helt nødvendig for at kunne tiltrække de bedste hjerner og være med i kapløbet om de store forskningsbevillinger."

Det nye institut DTU Vindenergi samler kompetencer fra den tidligere Afdeling for Vindenergi med en række andre relaterede forskningsgrupper fra flere institutter, herunder DTU Mekanik.

Instituttet DTU Energikonvertering omfatter den tidligere Afdeling for Brændselsceller og Faststofkemi, det tidligere Program for Solenergi, samt relaterede forskningsgrupper fra andre DTU-institutter, herunder DTU Kemi.
DTU Management Engineering, som har fokus på produktionsforskning og entrepreneurship, omfatter blandt andet den daværende Afdeling for Systemanalyse samt store dele af det tidligere DTU Management.

Et nyt forskningscenter, Center for Nukleare Teknologier (DTU Nutech), er dannet på basis af den tidligere Afdeling for Strålingsforskning.

Yderligere oplysninger hos rektor Anders Bjarklev, tlf. 45 25 10 00, mail DTU-rektor@adm.dtu.dk

Se flere detaljer om DTU's nye organisering på www.dtu.dk/Om_DTU/Organisation.aspx
samt på institutternes hjemmesider:

www.risoecampus.dtu.dk (DTU Vindenergi, DTU Energikonvertering og DTU Nutech)
www.man.dtu.dk (DTU Management Engineering)
www.kt.dtu.dk (DTU Kemiteknik)
www.kemi.dtu.dk (DTU Kemi)
www.mek.dtu.dk (DTU Mekanik)
www.elektro.dtu.dk (DTU Elektro)

Relevant information

http://www.dtu.dk/


Pressekontakt


Firma

DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1 101A
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  20801067

http://www.dtu.dk/

Modtag nyheder fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire