Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/02-12   -   Pressemeddelelse

Grønland og DTU udvider og styrker forsknings- og uddannelsessamarbejdet

Af Palle Christiansen, medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning og dekan Martin Vigild, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Klimaforandringerne byder de arktiske samfund på nye udfordringer, men forandringerne og den teknologiske udvikling åbner samtidig nye muligheder.

Gennem Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) har Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut og DTU siden 2000 samarbejdet om at uddanne diplomingeniører, der er særligt specialiserede i arktiske forhold. Missionen er at uddanne højt kvalificerede ingeniører, som kan bidrage til den positive udvikling af et bæredygtigt grønlandsk samfund inden for områder som byggeri, infrastruktur, energi og miljø. I november 2011 bekræftede departementet for uddannelse og forskning og DTU ARTEK- samarbejdet med underskrivelsen af fornyede vedtægter.

Det grønlandske selvstyre og DTU ønsker at sikre et tidssvarende uddannelsestilbud, der matcher de grønlandske samfunds behov for højtuddannet teknisk arbejdskraft, samt at styrke de vigtige netværk og kompetencer, der har betydning for såvel det danske som det grønlandske samfund. Derfor har DTU besluttet at opruste og forstærke indsatsen på det arktiske område.

Der skal fortsat satses stærkt på at sikre den almindelige udbygning, drift og vedligeholdelse af Grønlands infrastruktur, industri og bebyggelse. Men de nye muligheder, specielt inden for råstof- området, skal også udnyttes strategisk til at understøtte den grønlandske infrastruktur.

I fællesskab ønsker vi at identificere, udvikle og formulere en vision, som indeholder ambitionen om at etablere et arktisk teknisk universitetscenter i Grønland, som bygger videre på det eksisterende og forbilledlige samarbejde med Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut. Det er ligeledes DTU's plan, at den fremtidige leder af ARTEK kunne have hovedkvarter i Sisimiut, som ville være hjemsted for øget ud- dannelses- og forskningsaktiviteter.

Foruden den planlagte udbygning af samarbejdet omkring ARTEK har DTU lanceret en række nye ini- tiativer i form af Polar DTU, hvor målet er at samle DTU's forskningsbaserede aktiviteter, som har be- tydning i de arktiske områder. Der er brug for forskning, der eksempelvis kan være med til at sikre en miljøvenlig udvinding af sjældne mineraler og ædle metaller, udvinding af olie og gas i ishavet og ud- vikling af nye lægemidler på grundlag af arktiske mikroorganismer.

DTU's mål, inden for rammerne af ARTEK-samarbejdet, er at styrke og konsolidere uddannelsen i arktisk teknologi, så den kan tiltrække de stærkeste studerende fra Grønland og hele verden. Med det- te engagement og disse prioriteringer ønsker vi at skabe et større teknisk akademisk miljø i Sisimiut og i Grønland.

Ilisimatusarfik og DTU har ligeledes indgået en samarbejdsaftale i december 2011 omkring den grøn- landske gymnasielæreruddannelse, bl.a. med henblik på at øge rekrutteringen til diplomingeniørud- dannelsen i Arktisk Teknologi.

Med andre ord er vi i fællesskab optaget af at bevare og fremtidssikre de tætte uddannelsesmæssige bånd mellem DTU og Grønland - til gavn for samfundet.

For yderligere oplysninger kontakt:

Dekan Martin Vigild på telefon 45 25 10 09

Styrelseschef Mikael Kristensen, Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon ( +299) 34 56 20

Relevant information

http://www.dtu.dk/


Pressekontakt


Firma

DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1 101A
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  20801067

http://www.dtu.dk/

Modtag nyheder fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire